Kompensasjon ved strømbrudd

Kompensasjon ved strømbrudd

Strømbrudd med varighet over 12 timer gir deg som strømkunde rett til kompensasjon.

Fra 1. januar 2021 slipper berørte kunder å søke om kompensasjon. Takket være AMS målerne har Norgesnett muligheten til å se hvilke kunder som har vært uten strøm. Automatikken vil dermed fortelle oss hvilke kunder som har vært uten strøm i 12timer eller mer. Disse berørte kunden vil få kompensjonen automatisk avregnet på sin nettleieregning.

Ordningen gjelder kun for husholdningskunder eller kunder med fritidsboliger.

NVE har bestemt hvordan kompensasjonen skal beregnes:

  • Husholdninger får 500 kroner når strømmen har vært borte i 12 timer og deretter 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger får 125 kroner etter 12 timer og deretter 10 kroner per time.
  • Kunder med flere målepunkter får kompensjon for alle berørte målepunkter
  • I løpet av ett år kan ikke kompensasjonsbeløpet overstige den forventede nettleien for samme år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kunder som har AMS måler uten aktiv radiomodul må fremme krav ved å kontakte Norgesnett.

Kunder som selv er skyld i at et strømbrudd varer mer enn 12 timer har ikke krav på kompensasjon.