Kompensasjon ved strømbrudd

Dersom strømmen er borte mer enn 12 timer sammenhengende pga feil hos Norgesnett  har kundene krav på kompensasjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt følgende satser:

  1. Kr 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,
  2. Kr 1.400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer,
  3. Kr 2.700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.
  4. For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Sluttbruker må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid* etter at normal forsyning ble gjenopprettet. For fritidsboliger kan samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Erstatning for eventuelle tingskader (hus, eiendom, frysevarer, elektronikk, hvitevarer etc) må rettes snarest mulig til kundens forsikringsselskap.

Et kompensasjonskjema skal fylles ut når det skal fremmes krav om kompensasjon. Utfylt skjema sendes til oss via vårt kontaktskjema eller i posten.

Kompensasjonskjema

* Med rimelig tid menes innen 2 måneder for forbrukerkunder og innen 14 dager for næringsvirksomhet.