Hjem » Installatør » Installatørnytt » ELKO-bryter til varmtvannsbereder

ELKO-bryter til varmtvannsbereder

DLE ved Norgesnett informerer:

Etter markedskontroll utført av DSB, avdeling produkter, opplyste Eviny, som er tilknyttet markedskontroll på Faglig Forum at de ved flere anledninger oppdaget svakheter ved ELKOs topolte bryter med lys. ELKOs topolte bryter er også omfattet av samme svakhet, da den interne konstruksjonen er lik i begge brytere.
35% av de kontrollerte bryterne var defekte. Feilårsaker som ble funnet var fastsveisede fasevipper i «på» stilling, fasebrudd internt i bryteren og brunsvidd merking, og smelting av plasten.
ELKO er informert om saken, og har endret produktbeskrivelsen av den aktuelle bryteren. Det vil ikke produseres en mer egnet bryter for fast tilkobling av varmtvannsberedere. ELKO anbefaler bruk av Schneiders sikkerhetsbryter, produsert etter EN60947, som er mer egnet for formålet.
ELKO eies av Schneider.

Hva kan du som installatør gjøre?
Unngå fremtidig bruk av de nevnte bryterne til fast tilkobling av varmtvannsberedere, i tråd med ELKOs nye produktbeskrivelse. DLE anbefaler bruk av sikkerhetsbryter.