Grønne elsertifikater

Stortinget vedtok innføring av grønne elsertifikater fra 1. januar 2012. Elsertifikater er en lovpålagt felles norsk-svensk økonomisk støtteordning. Målet med elsertifikater, er å gjøre det mer lønnsomt å bygge ut ny fornybar kraft som f.eks. vannkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi.

Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av strømsalget sitt. Når kraftleverandøren viderefører disse kostnadene til deg som forbruker, skal disse kostnadene inngå i den på forhånd avtalte strømprisen.

Har du spørsmål om strømregningen, ta kontakt med din kraftleverandør.

Hva koster elsertifikatordningen på leveringsplikt?

For året 2020 er det forventet at denne elsertifikatordningen vil medføre en ekstra kostnad på 4,86 øre/kWh inkl. mva. For en kunde med et årsforbruk på 20 000 kWh, vil merkostnaden i 2020 utgjøre 972 kroner inkl. mva.

Nettselskapene er ansvarlig for å kjøpe elsertifikater for strøm som leveres til kunder som omfattes av ordningen med leveringsplikt.