Grønne elsertifikater

Stortinget vedtok innføring av grønne elsertifikater fra 1. januar 2012. Elsertifikater er en lovpålagt felles norsk-svensk økonomisk støtteordning. Målet med elsertifikater, er å gjøre det mer lønnsomt å bygge ut ny fornybar kraft som f.eks. vannkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi.

Elsertifikat-markedet skapes ved at produsenter av ny fornybar kraft, får et elsertifikat av staten for hver 1000 kWh produsert ny fornybar kraft, i en periode på 15 år. Ved salg av disse sertifikatene får produsentene en ekstrainntekt utover salget av sin kraftproduksjon i markedet.

Etterspørselen etter elsertifikater skapes ved at kraftleverandører plikter å kjøpe elsertifikater tilsvarende en viss andel av sitt salg. For året 2012, plikter alle kraftleverandører å kjøpe elsertifikater tilsvarende 3 % av sitt forventede års salg. Prisen på elsertifikatene avgjøres av tilbud og etterspørsel. Kraftleverandørene viderefører kostnaden av elsertifikatene til sine kunder med et påslag på kraftprisen.

Hvilke konsekvenser vil dette få for deg som kraftkunde?  I utgangspunktet vil denne sertifikatordningen medføre en ekstra kostnad for oss alle. Etter hvert som mer ny kraft kommer inn på markedet kan dette være med på å dempe prispresset i markedet, slik at det kan bli en vinn / vinn situasjon for både produsent og forbruker.

 

Hva koster elsertifikatordningen?

For året 2018 er det forventet at denne elsertifikatordningen vil medføre en ekstra kostnad på 4,85 øre/kWh inkl. mva. For en kunde med et årsforbruk på 20 000 kWh, vil merkostnaden i 2018 utgjøre 970 kroner inkl. mva.

Nettselskapene er ansvarlig for å kjøpe elsertifikater for strøm som leveres til kunder som omfattes av ordningen med leveringsplikt.