Måleravlesning

Ofte stilte spørsmål

Hvordan foregår måleravlesningen?

Avlesningen foregår automatisk.

 

Når er avlesningsfristen for kundene?

99% av våre kunder har automatisk avlesning. Kundene trenger derfor ikke å tenke på avlesningsfrister.

For kunder som av forskjellige årsaker ikke har automatisk avlesning er avlesningsfristen den første i hver mnd

 

Hvorfor har dere beregnet nettleien?

99% av Norgesnett sin kunder automatisk måleravlesning. Eventuell beregning eller stipulering vil da skje på forbruket i enkelttimer som ikke automatisk har blitt oversendt. Dette kan inntreffe en sjelden gang.

Dersom du har tatt ut hovedsikringen, vil vi miste kontakt med den automatiske måleren. Da vil alt forbruk bli beregnet.

For kunder som av forskjellige årsaker ikke har automatisk avlesning, foretas beregning når avlesning har kommet Norgesnett for sent i hende i forhold til avlesningsfristen. Fakturaen er derfor produsert med utgangspunkt i en beregnet målerstand. Det kan også være at du har lest av måleren din på en annen dato enn avlesningsfristen, som i så fall medfører at Norgesnett har justert avlest målerstand fram eller tilbake slik at den treffer akkurat den datoen NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fastsatt.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?

99% av våre kunder har automatisk avlesning og trenger ikke tenke på dette.
En anbefaling til de av våre kunder som av forskjellige årsaker ikke har automatisk avlesning, er å lese av før man reiser bort.
Dette kan du gjøre på Min Side.

Hva skjer dersom jeg ikke leser av strømmåleren?

99% av våre kunder har automatisk avlesning. Kundene trenger derfor ikke tenke på å lese av måleren til tidsfrister.

Har du ikke automatisk avlesning må du lese av måleren og sende avlesningen til Norgesnett. Dette er krav stilt i nettleieavtalen du har med oss.

Dersom du ikke leser av måleren, kan Norgesnett beregne forbruket ditt. Da risikerer du imidlertid at Norgesnett beregner et forbruk som ikke samsvarer med det faktiske forbruket, og at du derfor blir avregnet for feil forbruksmengde. For å sikre en mest mulig riktig avregning er det derfor viktig å sende inn måleravlesninger.

Hvor ofte kan man lese av strømmåleren?

Våre kunder som har fått den nye måleren der avlesning foregår automatisk, skal ikke lese av.

For kunder som ikke har automatisk avlesning, er det avlesningsfrist den 1. i hver mnd.

Dersom kunden ønsker å lese av måleren oftere, er det anledning til dette. Norgesnett er pliktig til å ta hensyn til disse avlesningene ved fakturering. Regelverket knyttet til dette spørsmålet finnes i forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift om måling, avregning mv.) § 3-3

Når er avlesningsfristen for byggestrøm?

Provisorisk byggestrøm for korte leieperioder. De fleste byggestrømskasser har AMS måler og skal ikke avleses.

 

100%
Ingen kjente brudd/feil i nett