100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett i Fredrikstad kommune

Skogrydding er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres for å opprettholde sikker og stabil strømforsyning samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene. Skogryddingen vil bli utført i henhold til modifisert instruks REN 2024. Utdrag: I lavspentnettet...
Les mer

Bestilling oppsigelse nettleie strøm

18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge. Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektivisering av strømmarkedet og økt konkurransen i dette. Elhub skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra AMS målerne (smartstrømmålere)...
Les mer