Forbruksavgiften (elavgiften) reduseres 1. januar 2019

Den generelle satsen reduseres med 0,75øre/kWh. Inkludert mva tilsvare dette 0,9375øre/kWh.

En kunde som bruker 20000kWh i året vil dermed få en reduksjon i nettleien på kr. 187,50.

Den reduserte satsen økes fra 0,48øre/kWh til 0,50øre/kWh eks. mva.