Faktura

Ofte stilte spørsmål

Når avregnes kundene?

Kundene avregnes etterskuddsvis hver måned.

Avregningsgrunnlaget for kunder med energibasert nettleie er totalt forbrukt energi pr. måned.

Avregningsgrunnlaget for kunder med effektbasert nettleie er: totalt forbrukt energi pr. måned og gjennomsnittet av de tre timene med høyest effektforbruk pr. måned.

For kunder med fleksibel tariff, er avregningsgrunnlaget for effekt den timen med høyest effektforbruk pr. måned.

 

 

Når avregnes veilys og andre mindre anlegg uten måling?

Avregning foretas normalt etterskuddsvis hver måned.

Visste du at det var mulig å sjekke fakturaen din på «Min side»?

Du har muligheten for å sjekke hvordan neste nettleiefaktura vil se ut ved å gå inn på Min Side.

Hva er gjennomfakturering?

Gjennomfakturering betyr at du kan få en felles faktura for strøm og nettleie hos din strømleverandør.

 

Kan jeg få felles faktura for nettleie og strøm?

Dersom din kraftleverandør har gjennomfaktureringsavtale med Norgesnett, får du felles faktura for nettleie og strøm.

Ved gjennomfakturering sender Norgesnett faktura for nettleie til din kraftleverandør, som betaler på vegne av deg. Kraftleverandøren fakturerer deg for nettleien via strømfakturaen. Dermed får du én felles faktura for nettleie og strøm.

 

Når er betalingsfristen?

Betalingsfrist på nettleiefakturaene er normalt mellom den 20. og 28.

Kraftleverandørene som fakturerer strøm- og nettleie på felles faktura til sine kunder, kan ha andre frister.

 

100%
Ingen kjente brudd/feil i nett