100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Endring i forbruksavgiften (elavgiften) 01.01.20

Full sats på forbruksavgiften øker fra 15,83 øre/kWh (19,7875 øre/kWh inkl mva) til 16,13 øre/kWh (20,1625 øre/kWh inkl mva) fra 1. januar 2020. Redusert forbruksavgift er fra den 01.01.20 0,505 øre/kWh (eks. mva) Forbruksavgiften blir hvert år vedtatt av Stortinget...
Les mer