100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Nettleien øker 1. juli 2018 for alle Norgesnetts kunder

Årsaken til prisjusteringen Norgesnetts husholdnings-, hytte- og næringskunder har en av de laveste nettleiene i Norge. De fire siste årene har kostnadene for overliggende nett økt med i overkant av 50% uten at Norgesnett har økt sine priser for å...
Les mer

Forskuddsfakturering av fastleddet opphører 1. juli – Avlesningsrabatten tas vekk 1. juni

NVE har bestemt at fra 1. juli kan ikke nettselskapene forskuddsfakturere fastleddet på nettleien. For våre kunder betyr dette at fakturaen i juli ikke vil inneholde fastledd. Fra august er fastleddet på plass igjen. Da er dette etterskuddsvis fakturert. Ordningen...
Les mer