Hjem » Flytte kabel, linje, annet

Flytte kabel, linje, annet

Kostnader ved flytting eller fjerning av anlegg

Ønsker du å flytte strømkabel, kabelskap, linjenett, legge om fra luftstrekk til jordkabel på eiendommen din eller flytte andre nettanlegg, må du normalt betale for dette selv.

Alle henvendelser om flytting eller omlegging av anlegg må meldes skriftlig til Norgesnett av kunde /tiltakshaver eller dens representant.

Norgesnett starter ikke planlegging eller gjennomføring av arbeid før vi har mottatt skriftlig aksept for eventuelle kostnader som kunde skal betale. Det må i tillegg være praktisk mulig å gjennomføre ønsket endring, samt fungere i forhold til drift av strømnettet.

Bestill god tid i forveien

For å behandle henvendelsen din så raskt som mulig, trenger vi kart, tegninger og bilder hvor du merker av hva du ønsker å få utført. Skriv gjerne opp nummeret som er på kabelskapet eller stolpen. Hvis du ønsker at vi skal komme til et bestemt tidspunkt må du bestille oppdraget i god tid. Bruk vårt kontaktskjema eller send oss en epost.

Størrelse på kostnader

Flytting/endring av nettanlegg er en særskilt tjeneste og faktureres med MVA.

Erfaringsmessig vil kostnadene komme på:

  • Flytting av enkel lavspent stolpe fra kr 25.000, –
  • Flytting av bardun fra kr 6.000, –
  • Flytting av et kabelskap fra kr 40.000, –

Gå til skjema “Endring / flytting av nettanlegg”