Slår du av hovedsikringen blir du stipulert for forbruk?

Når hovedsikringen på det elektriske anlegget blir slått av, mister Norgesnett kontakten med den automatiske strømmåleren. Ved manglende kontakt med måleren, vil avregningssystemet stipulere strømforbruk ut i fra forventet årsforbruk. Ønsker du å slå av strømtilførselen, anbefaler vi at du lar hovedsikringen stå, og legger ut kurssikringene.På den måten har Norgesnett kontakt med måleren, du vil ikke få stipulert forbruk, …

Opplever du at du ikke mottar fakturaen din og at den sendes til feil adresse?

Etter at vi i februar 2019 fikk et nytt sentralt datasystem (Elhub) for alle strømmålere i Norge, er det strømleverandøren din som er ansvarlig for at du er registrert med korrekt adresse. Når du endrer adresse må du gi strømleverandøren din beskjed. Norgesnett får din adresse fra din strømleverandør via Elhub. Vi i Norgesnett får mange fakturaer i retur. Det samme …

Er det mulig å få utvidet kredittid/betalingsfrist?

UndrumDesign

Norgesnett forlenger ikke sine betalingsfrister (utvidet kredittid). Norgesnett forhåndsbetaler nettleie til overliggende nett. Måneden etter forhåndsbetalingen blir denne nettleiebetalingen viderefakturert på kundenes månedsavregning. Dette betyr at kundene allerede har kredit på nettleien (i prinsippet en og en halv måned).

Kan jeg få felles faktura for nettleie og strøm?

Dersom din kraftleverandør har gjennomfaktureringsavtale med Norgesnett, får du felles faktura for nettleie og strøm. Ved gjennomfakturering sender Norgesnett faktura for nettleie til din kraftleverandør, som betaler på vegne av deg. Kraftleverandøren fakturerer deg for nettleien via strømfakturaen. Dermed får du én felles faktura for nettleie og strøm.

Hvorfor finner jeg ikke målerstander?

Elhub er en sentral datahub, som fra februar 2019, håndterer alle måledata i det norske kraftmarkedet. Det er NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) som har vedtatt innføringen av Elhub i Norge. Nettselskapene sender daglig inn måleverdier til Elhub, som så distribuerer dette ut til alle aktører i kraftmarkedet. For å sikre korrekt avregning av nettleie og kraftkjøp er det innført …

Når avregnes kundene?

Terje Gabrielsen

Kundene avregnes etterskuddsvis hver måned. Avregningsgrunnlaget for kunder med energibasert nettleie er totalt forbrukt energi pr. måned.Dette er i hovedsak veilyskunder. Avregningsgrunnlaget for kunder med kapasitetstariff er: totalt energiforbruk pr. måned med forskjellig pris for dag og natt og kapasitetstrinn som er bestemt av gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk. Avregningsgrunnlaget for kunder med effektbasert nettleie er: totalt …

Hva er gjennomfakturering?

Gjennomfakturering betyr at du kan få en felles faktura for strøm og nettleie hos din strømleverandør.

Når er betalingsfristen?

Betalingsfrist på nettleiefakturaene er normalt mellom den 20. og 28. Kraftleverandørene som fakturerer strøm- og nettleie på felles faktura til sine kunder, kan ha andre frister.

Er det mulig å få utvidet kredittid/betalingsfrist?

Norgesnett forlenger ikke sine betalingsfrister (utvidet kredittid). Norgesnett forhåndsbetaler nettleie til overliggende nett. Måneden etter forhåndsbetalingen blir denne nettleiebetalingen viderefakturert på kundenes månedsavregning. Dette betyr at kundene allerede har kredit på nettleien (i prinsippet en og en halv måned).