Hva skal jeg gjøre for å få strøm/mer strøm?

Ønsker dere å tilknytte dere strømnettet / få tilgang til mer strøm i bolig eller fritidsbolig skal i første omgang et godkjent elektrikerfirma kontaktes. En elektriker vil kunne kontrollere kapasiteten på deres anlegg og gi en pris på eventuelle ombygninger. Før elektriker påbegynner arbeidet må det søkes til nettselskapet. Det er elektrikerfirmaet sitt ansvar å melde inn deres strømbehov til …

Hvor kan jeg plassere tilknytningsskap?

  1. Fra NEK-399:2018 – 6.2.7 Plassering og festing:  «Plassering på, ved eller innfelt i bygningens yttervegg» Norgesnett definerer «ved» som maksimalt 1 meter fra yttervegg «Etter skriftlig avtale mellom bygningseier og elnetteier» Norgesnett aksepterer ingen annen løsning og inngår ikke avtale om annen plassering. 2. Fra REN 4100 – 8.4 A1 Stikkledning til enebolig: «Frittstående tilknytningsskap skal stå i …

Skal det monteres måler i utleiedel/hybel?

Norgesnett følger kravet fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) når det gjelder individuell måling.Se NVE sin nettsider for mer informasjon:Individuell måling

Når skal jeg kontakte Norgesnett?

Terje Gabrielsen

Hovedregelen er at du bør kontakte en elektriker i første omgang når du ønsker å utføre endringer på det elektriske anlegget ditt. Alle endringer i anlegget må meldes til nettselskapet av en installatør. Unntaket er når det gjelder: Fra- og tilkobling, flytte master o.l. Ved ønske om fra- og tilkobling av en stikkledning, f.eks. ved skifte av kledning kontaktes Norgesnett …

Jeg skal bygge, hva med beskyttelsesjording?

For å sikre at det blir lagt forsvarlig beskyttelsesjording til den nye el-installasjonen (fundamentjord), må det konfereres med installatør. Fundamentjord legges før grunnmuren støpes.

Når skal jeg kontakte elektriker?

Som oftest skal dere alltid begynne med å kontakte et elektrikerfirma når det gjelder effektøkning eller nytilknytning. Det er elektrikerfirmaet sitt ansvar å melde inn deres behov for mer strøm til oss, ikke dere som kunder.Deres valgte elektrikerfirma skal med andre ord fungere som deres representant ovenfor oss.

Hva gjør jeg for å få omgjort luftstikkledning til jordkabel?

Ønsker dere å få lagt luftkabelen inn til huset ned i bakken bør dette meldes av et elektrikerfirma. Elektriker kan bygge om inntaket på huset slik at dette blir mer hensiktsmessig i forhold til en bakkekabel. Velger dere å ikke involvere en elektriker kan vi klamre bakkekabelen opp på veggen til eksisterende inntak. Omgjøring fra luft til bakke uten noen …

Hva må jeg gjøre for å få bygget om fra 1- til 3-fase?

Ønsker dere å bygge om det elektriske anlegget fra 1- til 3-fase, behandles dette som en effektøkning.(Se “Hva skal jeg gjøre for å få strøm/mer strøm?”)Vi gjør oppmerksom på at alle som ønsker mer strøm må bygge om anlegget til 3-fase.Hvis dere søker oppgradering til 3-fase, men beholder samme sikringsstørrelse (f.eks 2x50A til 3x50A) vil saken med stor sannsynlighet godkjennes.

Hva koster en nytilknyting eller forsterkning?

Vi som nettselskap vil alltid beregne hvordan deres uttak av mer strøm påvirker nettet som helhet. Eventuelle kostnader vedrørende arbeider som følge av nytilknyting eller økt uttak, vil bli sendt til dere i forkant som en informasjon om anleggsbidrag. Så fremt dere er enige, aksepterer og betaler anleggsbidraget kan arbeidet begynne.