Hvilke klagesaker rettes til Elklagenemnda?

Forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt Gjennomføring av leverandørbytter Spørsmål om strømforbruket er korrekt og om mulig feil ved måleutstyret, samt stipulering og fakturering av kraftleveranse Fakturering av nettleie Spørsmål om leveringsplikt Stenging Ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr Tilknytningsavgift til strømnettet Anleggsbidrag …