Hva er timesverdi og maksimaltime?

Timesverdi er gjennomsnittet av ditt effektforbruk i en time.Bruker du 5kW i en halv time, blir ditt timesforbruk 2,5kW og omregnet til energiforbruk blir dette 2,5kWh.Bruker du 10 kW i 10 min tilsvarer dette en timesverdi på 1,67kW og et energiforbruk på 1,67kWh.Bruker du de samme 10kW i en time tilsvarer dette en timesverdi på 10kW og et energiforbruk på …

Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de?

Terje Gabrielsen

Avgifter på nettleien 2024 Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva) Alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) april – des 2024 er16,44 øre/kWh (20,55øre/kWh inkl mva Les mer her: Avgiftssatser 2024 Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,580 øre/kWh ekskl. mva).Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider. Norgesnett …