Hva er timesverdi og maksimaltime?

Timesverdi er gjennomsnittet av ditt effektforbruk i en time.Bruker du 5kW i en halv time, blir ditt timesforbruk 2,5kW og omregnet til energiforbruk blir dette 2,5kWh.Bruker du 10 kW i 10 min tilsvarer dette en timesverdi på 1,67kW og et energiforbruk på 1,67kWh.Bruker du de samme 10kW i en time tilsvarer dette en timesverdi på 10kW og et energiforbruk på …

Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de?

Avgifter på nettleien 2021 Forbruksavgift fra 01.01.21: 16,69 øre/kWh ekskl. mva (20,8625 øre/kWh inkl. mva) Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon(0,546 øre/kWh ekskl. mva)Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.noNorgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift. Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:1 …