Avgifter på nettleien 2024

Terje Gabrielsen

  Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva) Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2024 er16,44 øre/kWh (20,55 øre/kWh inkl mva) Det er redusert avgift, 0,580 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres: • til industri- og bergverksproduksjon• til produksjon av fjernvarme• datasentre med uttak over 0,5 MW• til skip i næring …