Avgifter på nettleien 2021

Forbruksavgift fra 01.01.21: 16,69 øre/kWh ekskl. mva (20,8625 øre/kWh inkl. mva) Det er redusert avgift, 0,546 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres: • til industri- og bergverksproduksjon• til produksjon av fjernvarme• datasentre med uttak over 0,5 MW• til skip i næring   Det er fritak på kraft levert til: • visse kraftintensive prosesser• veksthusnæringen Norgesnett AS har ansvar …