Avgifter på nettleien 2023

Terje Gabrielsen

Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2023 er9,16 øre/kWh (11,45 øre/kWh inkl mva) Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lavere-elavgift-de-forste-tre-manedene-i-2023/id2951105/ Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2023 er15,84 øre/kWh (19,8 øre/kWh inkl mva) Det er redusert avgift, 0,546 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres: • til industri- og bergverksproduksjon• til produksjon av fjernvarme• datasentre med uttak over 0,5 MW• til …