Reaktiv effekt

Reaktiv effekt reduserer overføringskapasiteten i nettet og øker samtidig tapene i nettet. For uttak under 50kW kreves ikke gebyr for reaktiv effekt. Når uttaket av aktiv effekt er over 50kW og den reaktive effekt overstiger 33% (effektfaktor under 0,95), kan Norgesnett kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor. Kunden kan alternativt velge å betale for det overskytende uttak av reaktiv effekt …

Reaktiv effekt

UndrumDesign

Reaktiv effekt reduserer overføringskapasiteten i nettet og øker samtidig tapene i nettet. For uttak under 50kW kreves ikke gebyr for reaktiv effekt. Når uttaket av aktiv effekt er over 50kW og den reaktive effekt overstiger 33% (effektfaktor under 0,95), kan Norgesnett kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor. Kunden kan alternativt velge å betale for det overskytende uttak av reaktiv effekt …

Vilkår fleksibelt forbruk

Grunnleggende vilkår for ”Fleksibelt forbruk” er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel eller momentant varsel.Norgesnett har noen kunder med 1,5t varsel. Etter at ordningen «Fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff» erstattet ordningen «Utkoblbart forbruk» gjelder: • kunden må ha timesmåling • minimum installert effekt på 200kW (230V og …

Avgifter på nettleien 2021

Forbruksavgift fra 01.01.21: 16,69 øre/kWh ekskl. mva (20,8625 øre/kWh inkl. mva) Det er redusert avgift, 0,546 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres: • til industri- og bergverksproduksjon• til produksjon av fjernvarme• datasentre med uttak over 0,5 MW• til skip i næring   Det er fritak på kraft levert til: • visse kraftintensive prosesser• veksthusnæringen Norgesnett AS har ansvar …