Vilkår fleksibelt forbruk

Grunnleggende vilkår for ”Fleksibelt forbruk” er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel eller momentant varsel.Norgesnett har noen kunder med 1,5t varsel. Etter at ordningen «Fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff» erstattet ordningen «Utkoblbart forbruk» gjelder: • kunden må ha timesmåling • minimum installert effekt på 200kW (230V og …

Avgifter på nettleien 2024

Terje Gabrielsen

  Lavere alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva) Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2024 er16,44 øre/kWh (20,55 øre/kWh inkl mva) Det er redusert avgift, 0,580 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres: • til industri- og bergverksproduksjon• til produksjon av fjernvarme• datasentre med uttak over 0,5 MW• til skip …