Leveringsplikt (ventetariff)

Terje Gabrielsen

Dersom en kunde er uten strømleverandør, har Norgesnett AS plikt til å levere strøm, men da til en høyere pris. Jf. energiloven § 3-3. Dette er en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv strømleverandør. Disse kundene oppfordres til å skaffe seg en ordinær strømleverandør. Kundene finner strømleverandører her: strompris.no på www.forbrukerradet.no. Pris leveringspliktig strøm Strømpris (kraftpris) de første 6 uker …

Hvorfor er det forholdsvis høy åpningspris på midlertidig stengt anlegg?

Selv om anlegget er stengt, henger dette på et strømnett og kabel/ledning til boligen/hytta som skal vedlikeholdes. Nettleien går med til drift, vedlikehold, raperasjoner mm. Dette er helt uavhengig av om det går strøm i ledningene eller ikke. Det vil være urimelig at de andre kundene i nettet skal betale denne kostnaden.Videre er administrasjonskostnadene høyere for anlegg som skal stenges/åpnes …

Bør et stengt anlegg kontrolleres før det gjenåpnes?

Terje Gabrielsen

Norgesnett anbefaler at anlegget kontrolleres av et godkjent elektriker-firma før anlegget gjenåpnes. Det elektriske anlegget er eier/brukers ansvar. Anlegg som har vært stengt mer enn tre år skal kontrolleres av en elektriker/installatør før det bli åpnet. I den stengte perioden vet man ikke hva det elektriske anlegget har vært utsatt for; endringer, kondens/fukt som kan ha forringet installasjonen mm.Vi har …

Ønsker du å gi aktører tilgang til dine data i Elhub?

Elhub Min Side er den delen av Elhub hvor kunden får tilgang til egen informasjon, via markedsaktørenes hjemmesider.I Elhub Min Side finner kunden alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun kunden som kan se og endre informasjon gjennom Elhub Min Side.Det er …

Tilgang til egne data i Elhub nås gjennom Elhub Min Side

Elhub Min Side er den delen av Elhub hvor kunden får tilgang til egen informasjon, via markedsaktørenes hjemmesider.I Elhub Min Side finner kunden alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun kunden som kan se og endre informasjon gjennom Elhub Min Side.Det er …

Om Elhub

Elhub er et sentralt IT-system som skal sørge for at en rekke prosesser i skjæringspunktet mellom nettselskapene og strømleverandørene gjøres raskere og tryggere enn før 18. februar 2019. Systemet driftes av Statnett på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Et viktig poeng med Elhub er at leverandørbytter går raskere i fremtiden. I det gamle systemet kan dette ta opp …

Jeg er på leveringsplikt og skal flytte

Er du privatkunde på leveringsplikt og skal flytte, kan du sende oppsigelsen direkte til oss. Utbyggere av boenheter som er på leveringsplikt kan også sende oppsigelse til oss. Oppsigelse gjøres med 14 dagers varsel. Samtidig må utbygger informere ny kunde/innflytter om at denne må henvende seg til en strømleverandør for å få opprettet nettleieabonnement og strømleveranse. Utbygger kan altså ikke …

Jeg får ikke inngått avtale med strømleverandør

Enkelte kunder får ikke avtale med strømleverandører av forskjellig grunner. Du vil da ha anledning til å sende bestilling direkte til oss og blir registrert med leveringspliktig strømleveranse. Prisen på denne strømmen er vesentlig høyere enn prisene strømleverandørene tilbyr. Bestillingsskjema

Elhub, hva betyr dette for utbyggere og andre kunder med nyanlegg?

Utbyggerinformasjon – strømleverandøren er nå kontaktpunktet Denne informasjonen er spesielt rettet mot utbyggere. Informasjonen er i tillegg relevant for alle kunder med nyanlegg; anlegg som får strøm for første gang. 18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge.Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektiviseringen av strømmarkedet og økt konkurranse i dette. Elhub skal også sørge for sikker …

Jeg har ikke avtale med strømleverandør, hva skjer?

Det blir dyrt!Nettselskapene har lovpålagt leveringsplikt av kraft til kunder som står uten avtale med en ordinær strømleverandør. Dette er for nettselskapet en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv leverandør. Dersom Norgesnett kommer i en leveringssituasjon vil vi gi melding om dette og be deg som kunde om å ta kontakt med en strømleverandør så snart som mulig.

Når skal jeg kontakte Norgesnett?

Du finner informasjon på våre hjemmesider eller du kontakter oss vedrørende– bygge nytt/knytte nybygg til strømnettet (gjennom din installatør)– endre/øke effekten på det elektriske anlegget (gjennom din installatør)– endre fra 1-fase til 3-fase (gjennom din installatør)– legge om fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern (gjennom din installatør dersom inntaket må bygges om)– legge om/flytte eksisterende nett– …

Hva skjer dersom jeg ikke melder om kontaktinformasjon som er feil?

En del av vår kunder opplever å ikke motta fakturaen sin og at den sendes til feil adresse. Etter at vi i februar fikk et nytt sentralt datasystem for alle strømmålere i Norge, er det strømleverandøren din som er ansvarlig for at du er registrert med korrekt adresse. Når du endrer adresse må du gi strømleverandøren din beskjed. Norgesnett får …

Hvor skal jeg oppdatere kontaktinformasjon?

Ved innføringen av Elhub er det strømleverandørene som skal holde din kontaktinformasjon oppdatert. Dette betyr i praksis at våre kunder ikke kan oppdatere kontaktinformasjon på Min Side hos Norgesnett, men henvende seg til sin strømleverandør.

Kan jeg benytte Min side?

Du vil fortsatt ha mulighet til å benytte min side hos Norgesnett. Her vil du finne nettleiefakturaer samt informasjon om målepunkt. Du trenger kundenummer og MålepunktID for å opprette bruker på min side.