Hjem » Entreprenør » Instrukser

Instrukser

Sikkerhetsinstrukser og rutiner for arbeidene eller deltagende i drift av de elektriske anlegg

I følge lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal elektriske anlegg utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Med hjemmel i loven utferdiges forskrifter for hvordan elektriske anlegg utføres, vedlikeholdes og drives. Tilsynsmyndigheten er tillagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Driftsleders instrukser bygger på forskriftsverket og er en del av regelverket ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Alle som arbeider i Norgesnett eller deltar i driften av anleggene i Norgesnett er pliktig til å sette seg inn i regelverket – spesielt Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og Driftsleders instrukser (DI). Forskriftsverk og lovtekster er tilgjengelig på DSBs internettsider, mens oppdatert versjon av Driftsleders instrukser er tilgjengelig på internett.