Energibasert nettleie

 

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[øre/kWh]
Husholdning 2615 42,40 44,40
Hytte / fritidsbolig / naust 2830 42,40 44,40
Blokk 1251 42,40 44,40
Veilys målt/umålt (brukstid umålt veilys 4000t) 611 42,40 44,40

Prisene gjelder fra 01.01.20 og er inkl. alle avgifter.

Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de ?

Avgifter på nettleien 2020

Forbruksavgift fra 01.01.20: 16,13 øre/kWh ekskl. mva (20,1625 øre/kWh inkl. mva)

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%

Jeg har ikke automatisk avlesning, koster det noe ekstra?

Fra den 01.01.2019 er det innført et gebyr for å dekke en del av kostnadene ved å ha manuell avlesning for de som da ikke har AMS-måler.
Hos kunder som av forskjellige årsaker ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må det driftes et system som håndterer manuell avlesning. Dette systemet må kjøres parallelt med det systemet som håndterer automatisk overførte måleverdier fra AMS-målerne.
Gebyr blir kr. 1800 inkl. mva og vil bli fordelt over avregningsperiodene, og fremkomme på nettleieregningen.
Myndighetene, ved NVE, har gitt nettselskapene tillatelse til å kreve denne type gebyr. Les mer her; www.nve.no

Med virkning fra 1. mars 2020 er gebyret for manuell avlesning inntil videre satt til kr. 0,-.
Alle avlesningsbesøk fra Norgesnett er midlertidig stanset grunnet koronasituasjonen.