Energibasert nettleie

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Energiledd sommer
mai – okt
[kr/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[kr/kWh]
Liten næring 2892 0,168 0,184
Veilys målt/umålt (brukstid 4000t) 1289 0,168 0,184
Annet umålt forbruk (brukstid 8760t) 977 0,168 0,184

Priser 01.01.2020 er gjeldende fra 05.12.2018. Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

Næringskunder som kan dokumentere at bruken av den elektriske energien er husholdningsbruk, betaler nettleie/ENOVA avgift gjeldende for privatkunder  (ref. forskrift om Energifondet)
Husholdningsbruk: Med husholdningsbruk menes bruk av elektrisk energi for:
1 eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l.
2 fellesvaskeri, garasjer og andre fellesanlegg i eller for boliger mv.

 

Avgifter 2020

Forbruksavgift fra 01.01.20: 16,13 øre/kWh ekskl. mva (20,1625 øre/kWh inkl. mva)

Det er redusert avgift, 0,505 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

• til industri- og bergverksproduksjon
• til produksjon av fjernvarme
• datasentre med uttak over 0,5 MW
• til skip i næring

Det er fritak på kraft levert til:

• visse kraftintensive prosesser
• veksthusnæringen

Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%

Egenerklæring vedrørende redusert forbruksavgift eller fritak for forbruksavgift

Bedriften har ikke automatisk avlesning, koster det noe ekstra?

Fra den 01.01.2019 er det innført et gebyr for å dekke en del av kostnadene ved å ha manuell avlesning for de som da ikke har AMS-måler.
Hos kunder som av forskjellige årsaker ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må det driftes et system som håndterer manuell avlesning. Dette systemet må kjøres parallelt med det systemet som håndterer automatisk overførte måleverdier fra AMS-målerne.
Gebyr blir kr. 1800 inkl. mva og vil bli fordelt over avregningsperiodene, og fremkomme på nettleieregningen.
Myndighetene, ved NVE, har gitt nettselskapene tillatelse til å kreve denne type gebyr.

Med virkning fra 1. mars 2020 er gebyret for manuell avlesning inntil videre satt til kr. 0,-.
Alle avlesningsbesøk fra Norgesnett er midlertidig stanset grunnet koronasituasjonen.