Elwin rettemelding

Det lokale eltilsyn hos Norgesnett ønsker at alle tilsynsrapporter innleveres i Elwin rettemelding.

Norgesnett har nå slått sammen sine tidligere baser for Elwin og har nå en innlogging for alle områder innenfor Norgesnett AS.

 Etter ny sammenslåing av gamle baser har dette ført til at tidligere rapportnummer har fått en ny nummerserie.

 Fredrikstad har fått tallet 100 foran gamle rapportnummer. Eksempel gammel rapport 98502 har nå rapportnummer 10098502.

Nyere rapporter som begynner på 10 skal det legges på 10 foran eksisterende rapportnummer. Eksempel gammel rapport 100962 har nå rapportnummer 10100962.

 Follo har fått tallet 40 i istedenfor 20. Eksempel gammelt nummer 20124021 har nå rapportnummer 40124021.

 Askøy har fått tallet 300 foran gammelt rapportnummer. Eksempel 29500 har nå rapportnummer 30029500.

Brukertilgang får du ved å sende ønske om tilgang på e-post dle@norgesnett.no

For å hente opp rapporter benyttes rapportnummer og pinkode som står på rapporten. (Ikke sett inn målernummer ettersom denne kan være byttet til AMS)

 

NB! Husk å trykke «ferdigstill» når alle kommentarer er fylt ut på rapporten. Om dette ikke gjøres får ikke DLE beskjed om at rapporten er rettet og kunden vil motta videre saksgang fra DLE.

 

NB! Elwin installatørmelding må bare benyttes til innrapportering av tilsynsrapporter.

Melding om installasjonsarbeid skal meldes inn i Elsmart for Norgesnett AS.

 

Innlogging Norgesnett