Strømulykke

Dette gjør du ved en strømulykke

Strømulykker kan være svært alvorlige og føre til langvarige helseplager. Derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre hvis man selv eller noen i nærheten blir utsatt for et slikt uhell. Omtrent 3000 yrkesaktive personer rammes av strømulykker hvert år. Det er dermed ikke en type ulykke man ofte møter på i hverdagen, og det rammer som oftest profesjonelle som jobber med elektrisitet. Likevel er det viktig å vite hvordan man skal opptre hvis uhellet først er ute.

 

Oppsøk medisinsk hjelp 

Man må oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart hvis noen har blitt utsatt for følgende i en strømulykke:

  • Lynnedslag
  • Brannskade
  • Blitt bevisstløs, uvel eller omtåket
  • Strømgjennomgang gjennom hjerteregion/overkropp
  • Strømgjennomgang fra høyspenning
  • Lammelser
  • Balanseproblemer
  • Nummenhet

Med medisinsk hjelp mener vi fastlege, legevakt eller nødtelefon. Ved alvorlige ulykker skal du gi medisinsk førstehjelp og varsle 113, men pass på å ikke utsette deg selv for samme strømulykke som den skadede personen.

 

Derfor bør du kontakte helsevesenet

Det kan være lett å tenke at hvis man kommer seg til hektene på egen hånd etter en strømulykke så er faren over, men i denne sammenhengen bør du heller kontakte helsevesenet en gang for mye enn en gang for lite. Indre forbrenning, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på ting som kan oppstå, og som ikke nødvendigvis er synlige med det blotte øye. Man kan også få senskader som nerveskader, muskel- og skjelettlidelser eller psykiske plager. For egen helses skyld, og også av eventuelle trygde- og arbeidsrettslige årsaker, er det derfor svært viktig at du tar kontakt med kvalifisert helsepersonell.

 

Slik forebygger du strømulykker

Som privatperson er det heldigvis lett å forebygge strømskader. Sørg for at det elektriske anlegget ditt er godt vedlikeholdt, og ikke begi deg ut på elektrisk arbeid som du ikke er kvalifisert til. Mistenker du en jordfeil i hjemmet eller andre feil med det elektriske anlegget, er det best å ta kontakt med elektriker med en gang. Overlat vedlikehold og utvidelser til fagfolk, så trenger du ikke bekymre deg.