Jordfeil

Hva er jordfeil

Jordfeil kan være farligere enn du kanskje tror, da det kan føre til både livsfarlige støt eller brann. Ikke bare hos deg, men også i andre elektriske anlegg i nabolaget ditt.

Derfor bør jordfeil utbedres så raskt som mulig. I nyere elektriske anlegg er det en jordfeilbryter som slår ut i sikringsskapet ved jordfeil på det elektriske anlegget. Den sørger for å kutte strømmen og dermed forhindre farlige situasjoner. Men mange eldre sikringsskap har ingen jordfeilbryter. Jordfeilbrytere skal testes årlig og kan være en falsk trygghet dersom dette ikke gjøres.

Jordfeil oppstår når det skjer en lekkasje av strøm, som gjør at strømmen ledes til deler av det elektriske anlegget hvor det ikke skal være spenning. Jordfeil kan for eksempel oppstå i en varmtvannsbereder, en kaffetrakter, en hårføner, en panelovn, eller i varmekabler for den saks skyld. Feilen kan også oppstå ved at en spiker eller skrue treffer en ledning, for eksempel når du skal henge opp et bilde.

Det som skjer når jordfeil oppstår er at strømførende ledninger kommer i kontakt med jordede anleggsdeler eller i direkte kontakt med en jordleder, noe som medfører en lekkasjestrøm som igjen kan gi deg støt eller føre til brann. En jordfeil som påvirker deg kan være i ditt elektriske anlegg, hos en nabo eller i nettleverandørens distribusjonsnett.

Jordfeil kan komme og gå

Det kan være vanskelig å lokalisere en jordfeil, da den kan være både permanent eller periodisk. En permanent jordfeil skyldes som regel feil på kabler, ledninger eller annen fast installasjon. Jordfeil som kommer og går oppstår som regel i elektrisk utstyr eller apparater som er koblet til strøm og som brukes sporadisk eller kortvarig. Det kan for eksempel være en brødrister, en barbermaskin, et vaffeljern, en skjøteledning eller en komfyr. Jordfeilen oppstår da bare når utstyret eller apparatet er i bruk.

Hva gjør du hvis du oppdager jordfeil?

Det er viktig at du melder fra om jordfeil med en gang du oppdager den. Det er du som eier av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at anlegget ditt og elektrisk utstyr tilkoblet dette er i forskriftsmessig stand.

Du kan melde fra om jordfeil her

Har du motatt varsel om at det kan være jordfeil i ditt anlegg?

Dette varselet sendes ut etter at vi kan se på AMS måler at installasjonen din har jordfeil. Pålegg om å rette feil vil komme etter at jordfeilen er påvist via jordfeilsøk i nabolaget. Følges ikke pålegget er Norgesnett forpliktet til å koble ut anlegget.

Kan du finne jordfeilen selv?

Ja det kan du, og det på en trygg og sikker måte. Norgesnett har laget en veileder på dette. Dersom feilen er i et produkt, må dette produktet trekkes ut av stikkontakten, repareres eller kastes. Skulle det vise seg at jordfeil er i den faste installasjonen, må du ringe en elektriker for å reparere eller koble ut denne. Det at du lokaliserer jordfeilen selv og skrur av kursen, kan forhindre et branntilløp i ventetiden. Det vil også spare deg for noen kostnader for feilsøking gjort av elektriker.

Selvhjelpsblad – Jordfeil

Å rette en feil i den faste installasjonen er imidlertid ikke noe du kan fikse selv, med mindre du er en godkjent og kyndig elektriker. Det er viktig at du kontakter en kvalifisert og godkjent elektriker for å utbedre feilen så raskt som mulig. Husk da å sjekke om elektrikeren du kontakter står oppført i Elvirksomhetsregisteret, så du er på den sikre siden.