Brannvern

Mange boligbranner starter i det elektriske anlegget og kunne vært unngått med en regelmessig sjekk. Det Lokale Eltilsyn jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av elektrisk strøm og står årlig for flere boligkontroller, dette for å sikre deg og dine for å unngå brann og elektriske farer.