Bekymringsmelding

Tips oss om forhold som går ut over elsikkerheten.

Det er mange årsaker til at folk kan være bekymret for elsikkerheten. Du er kanskje usikker på om elanlegget er i orden, eller om det elektriske utstyret ikke virker som det skal? Da kan du sende bekymringsmelding til Det lokale eltilsyn.

Dersom du ser en installasjon du vurderer som farlig eller ikke fagmessig utført, bør du sende en bekymringsmelding til oss. Det samme gjelder hvis du har mistanke om ulovlig installasjonsarbeid som eksempelvis elektriker som utfører «svart arbeid».

Fyll inn beskrivelse av forholdet. For eksempel om bekymringen gjelder farlig installasjon i et bolighus, eller en virksomhet som arbeider ulovlig med elektriske installasjoner.

Du kan også kontakte oss dle@norgesnett.no eller på telefon mandag til fredag mellom kl 09.00 – 15.00.
Vårt telefonnummer er 21492506 – supportlinjen for strømbrudd og farlige forhold er døgnåpent.
Du kan sende inn anonymt dersom du ønsker dette. Det er ønskelig at du forklarer så nøyaktig som mulig.

Opplysninger om deg

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.