Effektbasert nettleie

Den effektbaserte nettleien gjelder bare for kunder med AMS måler på Hvaler og deler av Kråkerøy.

Kunder i Fredrikstad, Follo og Askøy som har fått installert AMS måler etter 1. september 2016 blir foreløpig ikke lagt over på den nye nettleien (nettleie med effektpris).

Nettleien faktureres månedlig og er sammensatt av:

  • Fastledd (kr/år)
  • Effektledd (kr/ kW)
  • (Effekt: Maksimaltimen er avregningsgrunnlaget. Maksimaltimen er gjennomsnittet av de tre høyeste målte timeverdiene pr. måned (timene det brukes mest strøm). De tre høyeste målte timeverdiene må være på forskjellige dager. Effekt måles i watt (W) eller kilowatt (kW). 1000W = 1kW.)
  • Energiledd (øre/kWh)
Kunde-grupper Fastledd [kr/år] Effektledd
jan-des
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai-okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov-april
[øre/kWh]
Husholdning 809 76,17 25,79 27,66
Hytte/fritidsbolig 1613 76,17 25,79 27,66
Fellesmålt husholdn. Effekttrinn 1

(0-100kW)

809 76,17 25,79 27,66
Effekttrinn 2 (>100kW) 73,99
Veilys 611 76,17 25,79 27,66

Indirekte målte anlegg: Fastledd pris kr. 6107,-. Differensieringen på fastleddet er knyttet til faktiske merkostnader for måling (strømtrafo) hos kunden.

Prisene gjelder fra 01.01.2020 og er inkl. alle avgifter.

Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de?

Avgifter på nettleien 2020

Forbruksavgift fra 01.01.20: 16,13 øre/kWh ekskl. mva (20,1625 øre/kWh inkl. mva)

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%

Jeg har ikke automatisk avlesning, koster det noe ekstra?

Fra den 01.01.2019 er det innført et gebyr for å dekke en del av kostnadene ved å ha manuell avlesning for de som da ikke har AMS-måler.
Hos kunder som av forskjellige årsaker ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må det driftes et system som håndterer manuell avlesning. Dette systemet må kjøres parallelt med det systemet som håndterer automatisk overførte måleverdier fra AMS-målerne.
Gebyr blir kr. 1800 inkl. mva og vil bli fordelt over avregningsperiodene, og fremkomme på nettleieregningen.
Myndighetene, ved NVE, har gitt nettselskapene tillatelse til å kreve denne type gebyr.

Hva er timesverdi og maksimaltime?

Timesverdi er gjennomsnittet av ditt effektforbruk i en time.
Bruker du 5kW i en halv time, blir ditt timesforbruk 2,5kW og omregnet til energiforbruk blir dette 2,5kWh.
Bruker du 10 kW i 10 min tilsvarer dette en timesverdi på 1,67kW og et energiforbruk på 1,67kWh.
Bruker du de samme 10kW i en time tilsvarer dette en timesverdi på 10kW og et energiforbruk på 10kWh.
Formelen er: effekten på enheten (panelovn, elbillader, vaskemaskin osv) som bruker strøm dividert på 60 og deretter multiplisert med antall minutter apparatet trekker strøm.

Det er gjennomsnittet av de tre timene med høyest timesverdi som defineres som maksimaltimen og som blir avregnet hver mnd.