Hjem » Droneinspeksjon

Droneinspeksjon

Norgesnett benytter i økende grad droner for inspeksjon av strømnettet.

Ved en inspeksjon ses det etter skader på linjer og master samt etter vegetasjon som kan forårsake strømbrudd.

Droner er et godt supplement ved befaringer til fots og et godt miljøtiltak ved alternativt bruk av helikopter.

Andre fordeler er at inspeksjonen går raskere, spesielt i ulendt terreng, og man unngår risikobefengt klatring i master.

Norgesnett benytter følgende retningslinjer ved droneflyging for inspeksjoner av strømnettet:

  • følger den til enhver tid gjeldende regler for droneflygning. Avstander, regler og restriksjoner er beskrevet her.
  • unngår å bruke drone i nasjonalparker og natur-reservater
  • holder god avstand til beitende dyr
  • holder sikker avstand til mennesker og varsler flyging med direkte å ta kontakt hvis det kan innebære fare eller forstyrrelse
  • unngår å fly lavt i tettbebygde områder.
  • droneoperatøren bærer vest og legitimasjon

 

Norgesnett garanterer at alt innsamlet materiale og alt som observeres underveis kun brukes med strømnettets sikkerhet som formål. All annen bruk av disse data er utelukket.

Norgesnett følger de generelle anbefalingene fra Datatilsynet i forhold til personvernet .