Dokumentasjon og veiledninger

 

Bildekrav Norgesnett AS for dokumentasjon av utførte jobber.

Brukerveiledning for Elsmart

Bestillingsskjema Kobling og AUS-Arbeid. Skjema brukes ved bestillinger til Driftssentralen

Kvalitetskontroll høyspenningsanlegg. Skjema brukes ved tilkobling av nye høyspenningsanlegg.

Merkeinstruks for Norgesnett.

Veileder for registrering i Netbas brukes for korrekt dokumentasjon av anleggsdata.