Bestilling oppsigelse nettleie strøm

I løpet av februar 2019 blir Elhub innført i Norge.

Elhub er et sentralt IT-system som skal effektivisere strømmarkedet.

Innføringen av Elhub betyr at det er strømleverandøren kundene skal henvende seg til vedrørende strøm- og nettleie, faktura og forbruk. Kunden skal altså ikke henvende seg til Norgesnett.

For deg som nettkunde betyr endringen i praksis at du må kontakte din strømleverandør vedrørende:

  • Flytting
  • Bestilling
  • Oppsigelse
  • Fakturaspørsmål
  • Endre kontaktinformasjon (epost, telefon, fakturaadresse, o.l.)

 

Bestilling eller oppsigelse

Ved bestilling og oppsigelse vil strømleverandørene ordne alt det praktiske rundt dette, og deretter melde endringen til Norgesnett.

Du må selv velge en strømleverandør. Forbrukerrådets strømprisoversikt strompris.no , gjør det enkelt å orientere seg i markedet slik at du lettere kan vurdere om det lønner seg å bytte strømleveringsavtale eller strømleverandør. Alle som selger strøm i Norge, er lovpålagt å oppgi sine priser og vilkår til Forbrukerrådet, slik at strompris.no oppdateres daglig.

Strømleverandører i Norgesnett sitt nettområde

 

 

Kan jeg benytte Min side?

Du vil fortsatt ha mulighet til å benytte min side hos Norgesnett. Her vil du finne nettleiefakturaer samt informasjon om målepunkt. Du trenger kundenummer og MålepunktID for å opprette bruker på min side.

Hvor skal jeg oppdatere kontaktinformasjon?

Ved innføringen av Elhub er det strømleverandørene som skal holde din kontaktinformasjon oppdatert. Dette betyr i praksis at våre kunder ikke kan oppdatere kontaktinformasjon på Min Side hos Norgesnett, men henvende seg til sin strømleverandør.

Jeg har funnet feil i kontaktinformasjonen

Ser du feil i kontaktinformasjonen kontakter du din strømleverandør og ber denne rette feilen.

Når skal jeg kontakte Norgesnett?

Du finner informasjon på våre hjemmesider eller du kontakter oss vedrørende
- bygge nytt/knytte nybygg til strømnettet
- endre/øke effekten på det elektriske anlegget
- legge om/flytte eksisterende nett
- endre fra 1-fase til 3-fase
- legge om fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern
- levere rivemelding
- sjekke forbruket du har hatt hos en tidligere strømleverandør (hvis du har byttet i det siste)
- sjekke forbruket for perioder der du ikke har hatt strømleverandør
- spørre om noe knyttet til opphørsfaktura for nettleie
- melde fra om farlige forhold i nettet
- melde fra om eller sjekke status på strømbrudd
- DLE, det lokale eltilsyn

Vi anbefaler bruk av vårt kontaktskjema.

Forbrukerrådets strømpriskalkulator

Hvordan skifter jeg til en annen strømleverandør?

Kunder som skal skifte leverandør må gi melding om dette til ny strømleverandør. Strømleverandør finner du på www.strompris.no

Jeg har ikke avtale med strømleverandør, hva skjer?

Det blir dyrt!
Nettselskapene har lovpålagt leveringsplikt av kraft til kunder som står uten avtale med en ordinær strømleverandør. Dette er for nettselskapet en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv leverandør. Dersom Norgesnett kommer i en leveringssituasjon vil vi gi melding om dette og be deg som kunde om å ta kontakt med en strømleverandør så snart som mulig.

Pris på leveringspliktig strøm (ventetariff)

Jeg får ikke inngått avtale med strømleverandør

Enkelte kunder får ikke avtale med strømleverandører av forskjellig grunner. Du vil da ha anledning til å sende bestilling direkte til oss og blir registrert med leveringspliktig strømleveranse. Prisen på denne strømmen er vesentlig høyere enn prisene strømleverandørene tilbyr.

Bestillingsskjema

Jeg er på leveringsplikt og skal flytte

Er du på leveringsplikt og skal flytte, kan du sende oppsigelsen direkte til oss.

Oppsigelsesskjema

Oppsigelse ukjent innflytter

Om Elhub

Elhub er et sentralt IT-system som skal sørge for at en rekke prosesser i skjæringspunktet mellom nettselskapene og strømleverandørene gjøres raskere og tryggere enn før 18. februar 2019. Systemet driftes av Statnett på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Et viktig poeng med Elhub er at leverandørbytter går raskere i fremtiden. I det gamle systemet kan dette ta opp mot syv dager, men det nye systemet kan redusere dette helt ned til én-to dager, ifølge NVE.

Etter den 18. februar 2019 skal kunden kun henvende seg til sin strømleverandør i forbindelse med flytting og leverandørbytter, ettersom Elhub vil være grensesnittet i stedet for hvert enkelt nettselskap.