100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Bestilling oppsigelse nettleie strøm

18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge. Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektivisering av strømmarkedet og økt konkurransen i dette. Elhub skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra AMS målerne (smartstrømmålere)...
Les mer

Forbruksavgiften (elavgiften) reduseres 1. januar 2019

Den generelle satsen reduseres med 0,75øre/kWh. Inkludert mva tilsvare dette 0,9375øre/kWh. En kunde som bruker 20000kWh i året vil dermed få en reduksjon i nettleien på kr. 187,50. Den reduserte satsen økes fra 0,48øre/kWh til 0,50øre/kWh eks. mva.
Les mer