100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Forbruksavgiften (elavgiften) reduseres 1. januar 2019

Den generelle satsen reduseres med 0,75øre/kWh. Inkludert mva tilsvare dette 0,9375øre/kWh. En kunde som bruker 20000kWh i året vil dermed få en reduksjon i nettleien på kr. 187,50. Den reduserte satsen økes fra 0,48øre/kWh til 0,50øre/kWh eks. mva.
Les mer

Månedsfakturering fra desember 2018

Månedsfakturering innføres for alle kundene i desember 2018 Mange kunder hos Norgesnett mottar månedsfaktura på nettleien, enten fra sin kraftleverandør (gjennomfakturering) eller direkte fra Norgesnett. Fra desember måned innfører Norgesnett månedlig fakturering av nettleien for alle kunder som ligger på...
Les mer