100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Måleravlesning og ny pris på gebyret for manuell avlesning

Målerne til våre kunder som ikke er byttet til aktiv AMS-måler eller der radiokommunikasjonsheten er slått av, skal manuelt avleses av Norgesnett. Denne kontrollavlesningen av målerne starter nå i oktober. Kundene betaler gebyr for administrasjon av systemet for manuell avlesning...
Les mer

Bestilling oppsigelse nettleie strøm

18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge. Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektivisering av strømmarkedet og økt konkurransen i dette. Elhub skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra AMS målerne (smartstrømmålere)...
Les mer