Hjem » Arkiv » Prisøkning fra og med 9. mai 2022

Prisøkning fra og med 9. mai 2022

Høye strømpriser er årsaken til prisendringen som gjelder fra 9. mai. Våre kunder vil oppleve prisøkningen forskjellig med bakgrunn i eget forbruk.

Her ser du noen eksempler på prisøkningen basert på forbruk:

  • Bolig med årsforbruk på 5.000 kWh: 73,- kr per måned
  • Bolig med årsforbruk på 10.000 kWh: 94,- kr per måned
  • Bolig med årsforbruk på 16.000 kWh: 121,- kr per måned*
  • Bolig med årsforbruk på 20.000 kWh: 138,- kr per måned
  • Bolig med årsforbruk på 30.000 kWh: 182,- kr per måned

*16 000 kWh er gjennomsnittlig forbruk for en husholdning. Kilde:SSB

Et forbruk på 20 000 kWh i 2022 vil med den nye prisen koste kr. 13 418,-. Avgiftene ENOVA, forbruksavgift og mva utgjør til sammen kr. 3 497,-.

Den gamle prisen ville gitt en årskostnad på. Kr. 11 760,-.

Er du usikker på eget forbruk? Husk du kan alltid logge deg inn på MIN side, der kan du finne oversikt over forbruk, fakturaer og annet som gjelder ditt kundeforhold.

Hvordan påvirker strømprisene nettleien?
Nettleien øker fordi nettselskapene må kjøpe strøm i spotmarkedet til en høyere pris enn forventet for å dekke opp tap i nettet. Kort forklart er nettap elektriske tap i strømnettet. På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den. Kostnadene til nettap for nettselskapene var i 2021 fem ganger så høy som året før, og kostnadene til nettap har vært enda høyere så langt i år.

Statnett
Fra 1.april reduserte Statnett nettleien på ca. 5 øre per kWh til nettselskapene til kr 0,-. Denne reduksjonen er ikke nok til å unngå en prisøkning, men den har gjort prisøkningen mindre enn hva den ellers ville vært.

Norgesnett er blant Norges mest effektive nettselskap
Reguleringsmyndighetene for Energi gjør effektivitetsmålinger av nettselskapene, og Norgesnett er blant de meste kostnadseffektive nettsekapene i Norge. Høy effektivitet betyr høy leveringssikkerhet og relativt lav nettleie til kundene.

Alle nettselskapene i Norge har egne konsesjonsområder på overføring av strøm og drift av strømnettet. Inntektene til nettselskapene er regulert av NVE.

Hva er nettleie?
Nettleie er det du må betale for å få strøm levert til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din eller arbeidsplassen. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet, de som eier og drifter strømnettet der du bor eller arbeider.

Det du betaler i nettleie består av flere deler:

Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm.

Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet.

Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold, nettap, drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sørger blant annet at du får en sikker og stabil strømforsyning.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige utgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett og regionalnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

Våre medarbeidere står på for at det skal finnes lys og varme hvert sekund, hvert minutt, hver time, 24 timer i døgnet, hele året.

 

Prisene gjeldende fra 9. mai:

 Energibasert nettleie husholdning og fritidsbolig  
2022 Fastledd

kr/år

Energiledd

øre/kWh

Fra 09.05.2022 Sommer

mai – okt

Vinter

nov – april

Husholdning 3668 49,90 52,70
Blokk 1752 49,90 52,70
Hytte, fritidsbolig, naust 3985 49,90 52,70
Privat veilys målt/umålt (brukstid umålt veilys 4000t) 856 49,90 52,70
Tariff ikke automatisk avlesning kr/år
1875

Blokk: 6 leiligheter eller flere på felles stikkledning.

Forbruksavgift 19,2625 øre/kWh er inkludert i energileddene.

Totalprisene inkluderer alle avgifter (Enova, forbruksavgift og MVA)

 

 Effektbasert nettleie husholdning og fritidsbolig
2022 Fastledd

kr/år

Effektledd

kr/kW/mnd

 

 

Energiledd

øre/kWh

Fra 09.05.22 Fra 09.05.22 Sommer

mai – okt

Vinter

nov – april

Husholdning 1175 106,70 26,64 29,26
Fellesmålt husholdning** 1175 26,64 29,26
Effekttrinn 1 (0-100kW) 106,70
Effekttrinn 2 (>100kW) 103,61
Hytte, fritidsbolig 2217 106,70 26,64 29,26
Veilys 856 106,70 26,64 29,26
** Indirekte målte anlegg: fastleddspris kr. 8553. Differensieringen av fastleddet er knyttet til faktiske merkostnader for måling(strømtrafo) hos kunden.

 

Forbruksavgift 19,2625 øre/kWh er inkludert i energileddene.

Totalprisene inkluderer alle avgifter (Enova, forbruksavgift og MVA)

Energibasert nettleie næring

 

2022 Fastledd

kr/år

Energiledd

øre/kWh

Fra 09.05.2022 Sommer

mai – okt

Vinter

nov – april

Liten næring 3735 23,51 25,75
Veilys målt/umålt(brukstid 4000t) 1485 23,51 25,75
Annet umålt forbruk (brukstid 8760t) 1047 23,51 25,75
Tariff ikke automatisk avlesning kr/år
1500

Liten næring: Overlastvern til og med 125A(230V) / 80A(400V)

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive forbruksavgift og MVA.

For mer informasjon se www.norgesnett.no

 

Effektbasert nettleie næring

2022 Fastledd* kr/år Effektledd

kr/kW/mnd

Energiledd

sommer

øre/kWh

Energiledd

vinter

øre/kWh

Fra 09.05.22 jan – des mai – okt nov – apr
Liten næring (230V/400V), effektmålt uten strømtrafo 1740 4,90 7,0
Effekttrinn 1 (0-100kW) 85,33
Effekttrinn 2 (>100kW) 82,89
Større næring (230V/400V), effektmålt med strømtrafo 7642 4,9 7,0
Effekttrinn 1 (0-100kW) 85,33
Effekttrinn 2 (>100kW) 82,89
Veilys (230V/400V), effektmålt uten strømtrafo 1485 4,9 7,0
Effekttrinn 1 (0-100kW) 85,33
Effekttrinn 2 (>100kW) 82,89
Høyspent måling 24063 58,18 2,80 4,2
Differensieringen på fastleddet for liten- og større næring er knyttet til faktiske merkostnader for måling (strømtrafo) hos kunden.

* ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive forbruksavgift og MVA.
For mer informasjon se www.norgesnett.no

 

Effektbasert nettleie fleksibelt forbruk næring

2022  

Fastledd* kr/år

Effektledd

sommer

kr/kW/mnd

 

Effektledd

vinter

kr/kW/mnd

Energiledd

sommer

øre/kWh

Energiledd

vinter

øre/kWh

Fra 09.05.22 mai – okt  

nov – apr

mai – okt nov – apr
Fleksibel 1,5t utkobling, lavsp 7642 4,90 7,00
Effekttrinn 1 (0-200kW) 22,74 33,25
Effekttrinn 2 (>200kW) 15,75 26,24
Fleksibel, momentan utkobling, lavsp 7642 4,90 7,00
Effekttrinn 1 (0-200kW) 8,75 12,25
Effekttrinn 2 (>200kW) 4,37 7,00
Fleksibel. Momentan utkobling, høysp 24063 2,17  

2,17

2,80 4,20

 

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive forbruksavgift og MVA.

For mer informasjon se www.norgesnett.no

 

Avgifter på nettleien 2022

Redusert forbruksavgift jan-mars 2022 var 8,91 øre/kWh (11,1375 øre/kWh inkl mva)

Forbruksavgift i perioden april-des 2022 er 15,41 øre/kWh (19,2625 øre/kWh inkl mva)

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,546 øre/kWh ekskl. mva)

Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%