Hjem » Arkiv » Prisøkning fra og med 1. februar 2022

Prisøkning fra og med 1. februar 2022

Høye strømpriser er årsaken til prisendringen som gjelder fra 1. februar. Våre kunder vil oppleve prisøkningen forskjellig med bakgrunn i eget forbruk.

Hvordan påvirker strømprisene nettleien?

Nettap eller overføringstap er differansen i mengden strøm som blir produsert og mengden strøm som blir levert til brukerne. Det vil alltid oppstå tap ved transport av elektrisk energi. For å dekke opp dette tapet må nettselskapene kjøpe strøm i markedet, og når prisen på strøm er høy blir også kostnadene høyere. Disse kostnadene er variable, og utviklingen av kraftprisene vil derfor være avgjørende for hvordan nettleien vil utvikle seg i tiden fremover.

Prisutvikling hos Norgesnett har vært lav de siste årene og prisene ved utgangen av 2021 er tilsvarende som ved utgangen 2018.

Hva er nettleie?

Nettleie er det du må betale for å få strøm levert til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din eller arbeidsplassen. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet, de som eier og drifter strømnettet der du bor eller arbeider.

Det du betaler i nettleie består av flere deler:

  • Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm.
  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet.
  • Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold, drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sørger blant annet at du får en sikker og stabil strømforsyning.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige utgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett og regionalnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

 

Norgesnett er blant de mest effektive nettselskapene i Norge!

I følge NVE er Norgesnett blant de mest kostnadseffektive nettselskapene i landet. Vi jobber hele tiden for å finne den mest effektive måten å drifte og utvikle ditt strømnett på. I Norgesnett jobber rundt 60 mennesker hver dag for å sørge for at det kommer strøm hjem til deg. Strømnett og strømtilførsel er samfunnskritisk, og vårt mål er høy leveringssikkerhet og lav nettleie.

Alle nettselskapene i Norge har egne konsesjonsområder på overføring av strøm og drift av strømnettet. Inntektene til nettselskapene er regulert av NVE.

Priseksempel per år

En husholdningskunde med årsforbruk på 20 000 kWt vil total nettleie bli 11 759,00 mot tilsvarende nettleie i 2021 10 577,00* Dette tilsvarer en økning på 98,00 kr per måned.

Av den totale nettleien utgjør 4820,00 avgifter.

*I Nettleie utregnet for 2021 er det brukt samme forbruksavgift som for 2022. Dette for å kunne illustrere den faktiske endringen.