Image
Aktuelt

Fått papirfaktura i posten?


Publisert: 14/09/2022

Mange av våre kunder har mottatt papirfaktura i posten, dette er en feilutsendelse. Hell i uhell har vi nå nådd frem til mange kunder som har tilgodebeløp hos oss som følge av strømstøtteordningen.

Mange kunder har mottatt papirfakturaer i posten denne måneden, selv om man er registrert som efakturamottaker.

Vi har funnet årsaken til feilen, den er rettet slik at dette ikke vil gjenta seg ved neste fakturautsendelse.

Mange prøver å kontakte oss på telefon om dette og det skaper store køer. De fleste spørsmålene handler om registrering av kontonummer for å motta tilgodebeløp som følge av strømstøtteordningen og innloggin til Min Side.

Kontonummer må registreres på Min Side. Velg fanen “bestille tjenester” og “registrer kontonummer”. Dersom det oppstår et tilgodebeløp som følge av strømstøtteordningen vil dette automatisk utbetales på fakturaens forfallsdato.

Kommer du ikke inn på Min Side, les mer her