Image
Aktuelt

Tid for helikopterbefaring!


Publisert: 30/03/2021

I perioden 31. mars – 1. april vil vi fly med helikopter over deler av våre nettområder for befaring av strømmaster – og noe støy må påberegnes

I perioden 30. mars – 31. mars vil vi fly med helikopter over deler av våre nettområder for befaring av strømmaster – og noe støy må påberegnes. Befaringene skjer først på Askøy og gjennomføres for at vi i Norgesnett skal kunne ivareta god og stabil strømforsyning.

 

Våren er en fin tid for helikopterbefaring! Lite blader og løv gjør at vi ser linjer og master særlig godt om våren. Befaringene gjennomføres for å ivareta god og stabil strømforsyning. Helikopterbefaring i våre andre nettområder på Østlandet vil først skje til høsten.

 

Utbedring av slitasje, feil og mangler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever at såkalt Toppkontroll av høyspenningsluftnett skal gjennomføres med minimum ti års intervaller. Toppkontrollen skal avdekke tilstanden i toppregionen i mastepunktene og linjen for øvrig. Slitasje, feil og mangler skal påpekes, vurderes og utbedres.

 

Tradisjonelt har toppkontroll blitt gjennomført ved bakkebefaring og klatring i stolpene.

Ny teknologi åpner imidlertid for at resultatene vurderes som minst like gode ved å fly i luften, samt ved å benytte nødvendig teknisk utstyr.

 

Korte perioder med støy må påberegnes

Som en del av et systematisk og nødvendig vedlikehold av forsyningsnettet vil Norgesnett befare det høyspente luftledningsnettet med helikopter i Askøy kommune i perioden 31. mars – 1. april. Dette vil innebære helikopteraktivitet i lav høyde over linjenettet (rundt 10 – 20 meter), og noen ganger tett opp til bebyggelse. Vi ber om forståelse for at dette kan føre til støy i korte perioder. Norgesnett beklager ulempene dette medfører.