Image
Aktuelt

Studenter tar mastergrad i samarbeid med Norgesnett!


Publisert: 06/03/2024

Christopher Pereira og Prepen Honerød-Bentsen tar mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse.

Preben Honerød-Bentsen

Chrisopher Pereira

Målet oppgaven er å kartlegge kundenes muligheter og behov for å utvikle skreddersydde tjenester som tar sikte på å styre strømforbruket opp mot tilgjengelig kraft i nabolaget.

På visse tidspunkter i løpet av døgnet er det mer produksjon av solenergi enn forbruk i enkelte nabolag. Dette kan skape problemer både for det lokale strømnettet og for de med installerte solcellepaneler. Økning i spenningen i nettet kan også føre til at de med solcellepaneler ikke kan levere all produksjon, noe som resulterer i tap av solenergi.

Ved å forbruke strømmen når den produseres, unngår vi behovet for å bygge nye strømlinjer, i tillegg til å unngå støy, graving og bygging i nærmiljøet. I prosjektet vurderes en mulig abonnementstjeneste der man kan styre strømforbruket for å utnytte “naboens” strøm og godtgjøre den som har mulighet til det. Rabattens størrelse vil avhenge av hvor mye av den tilgjengelige strømmen man har mulighet til å benytte seg av. Dette vil skje gjennom smart hjemstyring, elbilladeren, osv.

Innsamling av data er et kjempeviktig grunnlag for å få interessante vinkler for studentene å diskutere i oppgaven, og de setter stor pris om en deltakelse i denne spørreundersøkelsen.