Image
Aktuelt

Statsrådbesøk på Øra


Publisert: 29/04/2023

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkte Kronos Titan fredag 28. april. Her ble det gode diskusjoner rundt strømforsyning og grønn omstilling i verdiskapende industri.

Administrerende direktør i Norgesnett, Vidar Kristoffersen, deltok sammen med Olje- og energiminister Terje Aasland på besøk hos Kronos Titan i Fredrikstad fredag 28. april. Besøket hadde fokus på den verdiskapende industrien som er i skrutvingen i forhold til å redusere bruk av fossilt brensel, samtidig som den møter utfordringer knyttet til manglende tilgang på strøm.Veldig gledelig at han tok tak i trådene i Norgesenett sitt innlegg og brukte god tid til å kommentere. Han fikk en lissepasning til regjeringens handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet.

Norgesnett oppfordrer myndighetene videre til konkretisering, iverksetting og ytterligere tiltak som kan hjelpe vår viktige og verdiskapende industri i den grønne omstillingen. Norgesnett tar sitt samfunnsansvar på alvor og vil gjøre alt vi kan for å bidra i denne prosessen.