Spørsmål og svar om strømstøtte

Det finnes to måter å motta nettleiefakturaen på:

 

  1. Gjennom din strømleverandør: Mange strømleverandører fakturer nettleie fakturaen på vegne av oss. Dette er et valg strømleverandørene selv tar og ikke noe Norgesnett kan påvirke. Strømstøtten(tilgodebeløpet) trekkes da fra på din totale faktura fra din strømleverandør.
  2. Direkte fra oss: Om din strømleverandør ikke fakturerer nettleie, vil du motta nettleiefakturaen direkte fra oss. Du vil da også motta strømstøtten direkte fra oss. Denne avregnes mot nettleien.

Strømstøtten endrer seg fra måned til måned basert på den unike støttesatsen hver måned og ditt forbruk. Dersom strømstøtten er større enn nettleien vil det oppstå et tilgodebeløp.

Det motsatte skjer dersom strømstøtten er lavere enn nettleien. Fakturaen vil da ha et skyldig beløp.

 

Dersom du får nettleiefakturaen rett fra oss må du registrere kontonummer på Min Side for utbetaling av tilgodebeløp. Les mer her om hvordan du logger deg på Min side.

 

Hva med strømavtalen min?

 

Din strømavtale er personlig, mens strømstøtten er med dagens ordning lik for alle innenfor samme prisområde. Strømstøtten er da lik uavhengig av hva du betaler per kWh. Støttesatsen er fra 1. september 2022 på 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool).

Spotpris innebærer at du betaler den faktiske spotprisen på strømbørsen Nord Pool time for time. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. I tillegg kommer et påslag på strømprisen i øre per kilowattime og/eller kroner per måned. Strømregningen din varierer derfor med både forbruket ditt og prisene time for time. 

Hva skjer hvis jeg bytter strømleverandør?

 

På jakt etter gode strømavtaler og gode løsninger, opplever vi at rekordmange kunder bytter strømleverandør i disse dager.  Som netteier sender vi nettleiegrunnlaget videre til strømleverandøren rundt den 5. hver måned. Dette gjøres alltid etterskuddsvis. Dersom du tidligere har fått strømstøtten (tilgodebeløpet) utbetalt direkte fra oss, men byttet til en strømleverandør som tilbyr samlet faktura, vil vi sende nettleiegrunnlaget inkludert strømstøtten videre til ny leverandør – som så trekker det fra sin første faktura. Dette gjelder selv om de ikke var strømleverandør i perioden nettleiegrunnlaget gjelder for.

Vi kan dessverre ikke utbetale dette så lenge grunnlaget er sendt til ny strømleverandør. Her må ny strømleverandør kontaktes for eventuell utbetaling av tilgodebeløp før de sender sin første faktura.

Dersom du tidligere har hatt en strømleverandør med samlefaktura, men nå får faktura rett fra oss? Da må du registrere kontonummer for utbetaling av eventuelle tilgodebeløp.

 

Flytte eller bytte strømavtale innad i husstanden? Vær oppmerksom på dette!

 

Dersom du flytter midt i måneden er føringene fra myndighetene at støttesatsen fra foregående måned skal benyttes. Årsaken til dette er at støttesatsen for innværende måned ikke er kjent og at det sluttoppgjør skjer når kontrakten avsluttes. Dette vil altså gjelde om strømmåleren overføres fra én person til en annen, selv om det er personer i samme husstand. Da vil en avtale avsluttes og en ny påbegynnes. Dette regnes da som et nytt kundeforhold. Våre systemer klarer ikke skille på dette.

Mottar du fakturaer på kr 0,-?

Når strømstøtten er større en nettleien eller differansen er lavere enn kr 100,- vil det ikke være noe å betale på din eFaktura, den vil derfor være pålydende kr 0,-. Denne kan ikke betales, men den sendes likevel ut som en påminnelse om det er kommet en faktura. Denne kan bare slettes. Dersom det er tilgodebeløp som skal utbetales, vil den utbetales til det kontonummer som er registrert.

Hva skjer hvis jeg ikke har registrert kontonummer? Mister jeg strømstøtte?

 

Strømstøtten bli ikke borte, den overføres videre til neste faktura og avregnes på nytt sammen med nettleie og strømstøtte den påfølgende måneden. Ettersom støttesatsen endrer seg fra måned til måned, i tillegg til forbruket vil tilgodebeløpet være «levende». Det vil minske når strømstøtten eller forbruket er lavt og motsatt når strømstøtten er høyt. Fra desember 2021 og frem til desember 2022 har støttesatsen variert fra 47 øre per kWh til 3,24 kr per brukte kWh. Din siste faktura har ditt totale tilgodebeløp og husk også at nettleien er trukket fra i perioden.

 

Eksempel på strømstøtte

 

Dersom strømstøtten er på kr 47 øre per kWh, vil du i en måned med et forbruk på 1000 kWh, motta 470 kr i strømstøtte. Om strømstøtten er kr 3,70 per kWh, vil du motta 3700,- for samme forbruk. Nettleien skal trekkes fra og differansen utbetales eller utgjør et skyldig beløp.

 

Hvor legger jeg inn kontonummeret mitt?

Kontonummer registreres på Min side -> bestille tjenester -> registrer kontonummer

Ditt registrerte kontonummer vil være synlig i meldingsboksen etter noen minutter.

Har du flere adresser/målepunkt må du legge inn kontonummer på Min side -> Min profil -> skjemaer og annet -> registrer kontonummer – legg så inn kontonummer til hver og en av dine anlegg.

Utbetaling av tilgodebeløp vil skje på fakturaens forfallsdato, dersom du registrer kontonummer etter forfallsdato skjer utbetaling i løpet av 1 – 3 virkedager frem til ny faktura produseres.

 

Strømstøtte til kunder med bostedsadresse på fritidseiendom?

 

Den 18.01.2023 kom regjeringen med et forslag om en endring i strømstøtteordningen.

 

Formålet for dette forslaget er at de som bor fast i hytte eller fritidsbolig og har vært folkeregistrert på adressen før 16. desember 2021, skal ha rett på den samme strømstøtten som andre husholdninger, gjeldende fra 1. januar 2023.

 

Dette er et forslag som per nå ikke er vedtatt, men som er på høring med frist 25. januar 2023.

Norgesnett følger saken og vil utføre nødvendige korreksjoner om forslaget blir vedtatt. Vi vet foreløpig ikke hvilken dokumentasjon som skal gjelde og hvilke føringer som myndighetene vil gi.