Image
Aktuelt

Smarte strømmålere gir nye muligheter


Publisert: 12/10/2021

De nye AMS-målerne gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Vet du hvilke muligheter som ligger i AMS-måleren din, annet enn at du ikke lenger trenger å lese av og rapportere inn strømforbruket ditt selv?

Innføringen av smarte strømmålere har vært et viktig ledd i en nødvendig modernisering av det norske strømnettet. De sikrer blant annet at du ikke betaler for mer enn det faktisk du faktisk bruker.

En AMS-måler registrerer og innrapporterer strømforbruket ditt til nettselskapet, helt ned på timenivå. Det innebærer at du slipper å lese av og registrere strømmen manuelt. Med andre ord sikrer måleren at du kun betaler for det faktiske forbruket ditt

Fordeler med AMS-måler:

  • Jevnere belastning på nettet og smartere strømforbruk vil redusere risikoen for overbelastning og strømbrudd.
  • Ved et eventuelt strømbrudd blir feilen raskere rettet opp, og hvor feilen skjedde blir identifisert.
  • Detektering av jordfeil
  • Strømmen kan skrus av for eksempel når en bolig bytter eier eller leieboer.

Det har vært enkelte som har vært redde for stråling fra de nye AMS-ene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har målt stråling og sendeaktiviteten, og målingene viser at strålingen er langt under en tusendel av grenseverdiene for stråling fra radiosendere. Det underbygger det Statens strålevern hele tiden har sagt om stråling fra smarte strømmålere.