Image
Aktuelt

Prisreduksjon på nettleien
fra 1. oktober


Publisert: 22/09/2023

Årsaken til prisreduksjonen er lavere driftskostnader så langt i 2023

Norgesnett senker nettleien med virkning fra 1. oktober. Årsaken til prisreduksjonen er lavere driftskostnader så langt i 2023 i forhold til våre forventede kostnader. Våre kunder vil oppleve prisreduksjonen forskjellig avhengig av sitt strømforbruk, men i gjennomsnitt vil dette utgjøre en reduksjon på omtrent 20 %.

Norgesnett har som mål å sikre at nettleien er så nøyaktig som mulig til enhver tid. Vi ønsker imidlertid å informere samtidig om at prisreduksjonen sannsynligvis vil være midlertidig, og at nettleien trolig vil bli justert opp igjen tidlig i 2024. Dette skyldes forventet høyere kostnadsnivå i 2024, som er basert på renteoppgang, bortfall av flaskehalsinntekter, økte driftskostnader, samt økende priser på materialer som brukes til å utvide, fornye og vedlikeholde strømnettet.

Med et forbruk på 20 000 kWh vil dette utgjøre en årlig besparelse på mellom 1 800 – 2 600 kr, avhengig av hvilket kapasitetstrinn man havner på.

Norgesnett har som mål å drifte strømnettet på en mest mulig effektiv måte for å sikre våre kunder den lavest mulige nettleien til enhver tid, samtidig som vi ønsker å opprettholde høy leveringssikkerhet. “Vi vil sannsynligvis oppleve hyppigere endringer i nettleien enn det vi er vant med fra tidligere, dette baserer seg på at Norgesnett ønsker å respondere raskere på endringer i inntekter og kostnader,” sier daglig leder Vidar Kristoffersen i Norgesnett.

 

Nettleiepriser privat 01.10.23, kapasitetstariff

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd

kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

67,57*

35,57*

30,56*

Trinn 2

2-4,99 kW

112,61 35,57 30,56

Trinn 3

5-9,99 kW

185,19 35,57 30,56

Trinn 4

10-14,99 kW

329,33 35,57 30,56

Trinn 5

15-19,99 kW

437,44 35,57 30,56

Trinn 6

20-24,99 kW

542,54 35,57 30,56

Trinn 7

25-49,99 kW

840,84 35,57 30,56

Trinn 8

50-74,99 kW

1 316,32 35,57 30,56

Trinn 9

75-99,99 kW

1 791,79 35,57 30,56

Trinn 10

>100 kW

2 903,90 35,57 30,56

Prisene er inklusive alle avgifter:

  • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
  • Full sats på forbruksavgiften, 19,80 øre/kWh inkl. mva
  • 25 prosent merverdiavgift (mva)

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

 

Nettleiepriser privat 01.10.23 – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for målt og umålt veilys.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

 

 

Fastledd

kr/år

Energiledd sommer
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd vinter
(nov-des)
øre/kWh

Privat veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

384,05*

34,24*

35,50*

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

139,07

34,24

35,50

Prisene er inklusive alle avgifter:

  • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
  • Full sats på forbruksavgiften, 19,80 øre/kWh inkl. mva
  • 25 prosent merverdiavgift (mva)

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

 

Nettleiepriser næring 01.10.23, kapasitetstariff

Prisene på kapasitetsleddet er delt inn i 10 trinn. Kapasitetsleddet regnes ut fra måned til måned.

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd
kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

120,73*

11,61*

7,61*

Trinn 2

2-4,99 kW

156,76 11,61 7,61

Trinn 3

5-9,99 kW

214,82 11,61 7,61

Trinn 4

10-14,99 kW

330,14 11,61 7,61

Trinn 5

15-19,99 kW

416,62 11,61 7,61

Trinn 6

20-24,99 kW

500,70 11,61 7,61

Trinn 7

25-49,99 kW

739,34 11,61 7,61

Trinn 8

50 – 74,99 kW

1 119,72

11,61 7,61

Trinn 9

75 – 99,99 kW

1 500,10 11,61 7,61

Trinn 10

>100 kW

2 389,79 11,61 7,61

Prisene er inkl. ENOVA avgift i kapasitetsleddet. ENOVA avgift er kr. 800 pr.år (kr. 66,67 pr. mnd).

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

 

Nettleiepriser næring, effekttariff

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder med et årsforbruk mer enn 100 000kWh. 

Om effekttariffen:

Nettleien avregnes og faktureres månedlig og er sammensatt av:

  • Fastledd (kr/år) – En fast sum per måned
  • Effektledd (kr/ kW) – bestemmes av gjennomsnitt av de tre timene det brukes mest strøm, timene må være på forskjellige dager, per måned (gjelder kunder med lavspentmåling).
  • Energiledd (øre/kWh) – Et beløp per kilowatt time.

Effektledd for høyspentmålte anlegg: For kunder som har høyspentmålt forbruk, er det den timen i måneden det brukes mest strøm som er avregningsgrunnlaget (makstimen).

Det er to effekttrinn i tariffen. For et gjennomsnittlig effektuttak til og med 100 kW vil man betale «effekttrinn 1». Dersom det gjennomsnittlige effektuttaket overstiger 100 kW, betales «effekttrinn 2» for det overskytende.

Eksempel: De tre høyeste timene viser et gjennomsnitt på 115 kW, da betales 100 X effekttrinn 1 + 15 X effekttrinn 2.

 

Effektbasert nettleie næring 01.10.23

2023 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.10.23 jan – des mai – okt nov – apr
Lavspent 3 569,57* 2,20* 3,14*
Effekttrinn 1 (0-100kW) 38,30  –
Effekttrinn 2 (>100kW) 37,21  –
Høyspent måling 11 241,76 26,12 1,26 1,89

* ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

 

Nettleiepriser næring 01.10.23, fleksibelt forbruk, effekttariff

Grunnleggende vilkår for «Fleksibelt forbruk», er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel, eller momentant varsel. Ved momentant varsel er det Norgesnett som fjernstyrer utkoblingen. Det er inngått særskilt avtale med kundene som har denne nettleietariffen.

Makstimen, som er avregningsgrunnlaget, for kunder med fleksibelt forbruk, er den timen i måneden det brukes mest strøm.

2023 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.10.23 mai – okt nov – apr mai – okt nov – apr
Fleksibel 1,5t utkobling, lavsp 3 871,18* 2,20* 3,14*
Effekttrinn 1 (0-200kW) 10,21 14,92
Effekttrinn 2 (>200kW) 7,07 11,78
Fleksibel, momentan utkobling, lavsp 3 871,18 2,20 3,14
Effekttrinn 1 (0-200kW) 3,93 5,50
Effekttrinn 2 (>200kW) 1,96 3,14
Fleksibel. Momentan utkobling, høysp 11 241,76 0,9743 0,9743 1,26 1,89

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

 

Nettleiepriser 01.10.23 – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk, næring

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for umålte, AMS målte og armaturmålte veilysanlegg.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder fra og med 1. mars 2023.

 

Fastledd*
kr/år

Energiledd
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd
(nov-des)
øre/kWh

Næring veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

1 107,24*

10,55*

11,56*

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

911,26

10,55

11,56

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene..