Image
Aktuelt

Prisøkning fra og med 9. mai 2022


Publisert: 26/04/2022

Høye strømpriser er årsaken til prisendringen som gjelder fra 9. mai. Våre kunder vil oppleve prisøkningen forskjellig med bakgrunn i eget forbruk.

Høye strømpriser er årsaken til prisendringen som gjelder fra 9. mai. Våre kunder vil oppleve prisøkningen forskjellig med bakgrunn i eget forbruk.

Her ser du noen eksempler på prisøkningen basert på forbruk:

  • Bolig med årsforbruk på 5.000 kWh: 73,- kr per måned
  • Bolig med årsforbruk på 10.000 kWh: 94,- kr per måned
  • Bolig med årsforbruk på 16.000 kWh: 121,- kr per måned*
  • Bolig med årsforbruk på 20.000 kWh: 138,- kr per måned
  • Bolig med årsforbruk på 30.000 kWh: 182,- kr per måned

*16 000 kWh er gjennomsnittlig forbruk for en husholdning. Kilde:SSB

Et forbruk på 20 000 kWh i 2022 vil med den nye prisen koste kr. 13 418,-. Avgiftene ENOVA, forbruksavgift og mva utgjør til sammen kr. 3 497,-.

Den gamle prisen ville gitt en årskostnad på. Kr. 11 760,-.

Er du usikker på eget forbruk? Husk du kan alltid logge deg inn på MIN side, der kan du finne oversikt over forbruk, fakturaer og annet som gjelder ditt kundeforhold.

Hvordan påvirker strømprisene nettleien?
Nettleien øker fordi nettselskapene må kjøpe strøm i spotmarkedet til en høyere pris enn forventet for å dekke opp tap i nettet. Kort forklart er nettap elektriske tap i strømnettet. På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den. Kostnadene til nettap for nettselskapene var i 2021 fem ganger så høy som året før, og kostnadene til nettap har vært enda høyere så langt i år.

Statnett
Fra 1.april reduserte Statnett nettleien på ca. 5 øre per kWh til nettselskapene til kr 0,-. Denne reduksjonen er ikke nok til å unngå en prisøkning, men den har gjort prisøkningen mindre enn hva den ellers ville vært.

Norgesnett er blant Norges mest effektive nettselskap
Reguleringsmyndighetene for Energi gjør effektivitetsmålinger av nettselskapene, og Norgesnett er blant de meste kostnadseffektive nettsekapene i Norge. Høy effektivitet betyr høy leveringssikkerhet og relativt lav nettleie til kundene.

Alle nettselskapene i Norge har egne konsesjonsområder på overføring av strøm og drift av strømnettet. Inntektene til nettselskapene er regulert av NVE.

Hva er nettleie?
Nettleie er det du må betale for å få strøm levert til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din eller arbeidsplassen. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet, de som eier og drifter strømnettet der du bor eller arbeider.

Det du betaler i nettleie består av flere deler:

Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm.

Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet.

Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold, nettap, drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sørger blant annet at du får en sikker og stabil strømforsyning.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige utgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett og regionalnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

Våre medarbeidere står på for at det skal finnes lys og varme hvert sekund, hvert minutt, hver time, 24 timer i døgnet, hele året.

 

Ler mer om de nye prisene her