Image
Aktuelt

Nye miljøvennlige
stolper


Publisert: 29/11/2022

Strømmastene som bærer strømnettet, har en levetid på mellom 60 – 80 år. Norgesnett bytter mellom 500 - 600 strømmaster i løpet av året som viktig vedlikehold av strømnettet.

Tidligere var det vanlig å impregnere stolpene med kreosot for lengst mulig levetid. Kreosotimpregnering er på vei til å bli forbudt i Europa. Norgesnett har en visjon om være «steget foran» og som en del av vår miljøstrategi har Norgesnett besluttet å ta i bruk en ny type trestolpe i vårt distribusjonsnett.

Nå innføres en ny type trestolpe som er impregnert med en blanding av vegetabilske og mineralske oljer. Impregneringen har betegnelsen RVP Repellent og produseres av Stab Suecia AS. Stab Suecia har forsket i over 15 år for å ta frem et miljøvennlig alternativ.

En stolpe, som er behandlet med RVP Repellent, har en tørr overflate, er luktfri og er klatrevennlig uansett temperatur. Det kreves ingen tiltak for lagring av en stolpe med RVP Repellent da den ikke har noen form for avrenning til grunn eller sjenerende lukt.

En RVP Repellent impregnert trestolpe har samme levetid som tradisjonelle stolper. Prisen på den mye stolpen er foreløpig 40-50% høyere enn dagens pris på kreosotstolper.