Image
Aktuelt

Ny prisreduksjon på
nettleien fra 1.mars 2023


Publisert: 16/02/2023

Bakgrunnen for prisreduksjonen er at Norgesnett forventer noe lavere kostnader i 2023

Bakgrunnen for prisreduksjonen er at Norgesnett forventer noe lavere kostnader i 2023 som følge av regjeringens vedtak om tilbakeføring av flaskehalsinntekter fra Statnett. Våre kunder vil oppleve prisreduksjonen forskjellig basert på eget strømforbruk, men i snitt vil dette utgjøre en reduksjon på 13,5%.

 

«Norgesnett ønsker alltid å gi våre kunder så lav nettleie som mulig, samtidig som vi opprettholder høy leveringssikkerhet,» sier Vidar Kristoffersen, daglig leder for Norgesnett. «Vi vil også i tiden fremover respondere raskere på endringer i inntekter eller kostnader som kan resultere i hyppigere endringer i nettleien en det vi er vant med fra tidligere».

 

 

Nettleiepriser 01.03.23 – 31.03.23, privat, kapasitetstariff

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd

kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

103,95

35,03

27,33

Trinn 2

2-4,99 kW

173,25

35,03

27,33

Trinn 3

5-9,99 kW

284,90

35,03

27,33

Trinn 4

10-14,99 kW

506,66

35,03

27,33

Trinn 5

15-19,99 kW

672,98

35,03

27,33

Trinn 6

20-24,99 kW

834,68

35,03

27,33

Trinn 7

25-49,99 kW

1293,60

35,03

27,33

Trinn 8

50-74,99 kW

2 025,10

35,03

27,33

Trinn 9

75-99,99 kW

2 756,60

35,03

27,33

Trinn 10

>100 kW

4 467,54

35,03

27,33

Prisene er inklusive alle avgifter:

 

OBS:

Priser 01.03.2023 inkl. full sats på forbruksavgift fra 01.04.23, kapasitetstariff

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd

kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

103,95

43,38

35,68

Trinn 2

2-4,99 kW

173,25

43,38 35,68

Trinn 3

5-9,99 kW

284,90

43,38 35,68

Trinn 4

10-14,99 kW

506,66 43,38 35,68

Trinn 5

15-19,99 kW

672,98 43,38 35,68

Trinn 6

20-24,99 kW

834,68 43,38 35,68

Trinn 7

25-49,99 kW

1 293,60 43,38 35,68

Trinn 8

50-74,99 kW

2 025,10 43,38 35,68

Trinn 9

75-99,99 kW

2 756,60 43,38 35,68

Trinn 10

>100 kW

4 467,54 43,38 35,68

 

Prisene er inklusive alle avgifter:

 • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
 • Redusert sats forbruksavgift(elavgift) 11,45 øre/kWh i perioden januar til og med mars
 • 25 prosent merverdiavgift (mva)
 • OBS: Fra 1. april 2023 er det full sats på forbruksavgiften, 19,80 øre/kWh inkl. mva

 

Nettleiepriser privat 01.03.23 – 31.03.23 – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for målt og umålt veilys.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

Prisene/tariffen gjelder for alle forbrukerkunder fra og med 1. mars 2023.

 

 

Fastledd

kr/år

Energiledd sommer
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd vinter
(nov-des)
øre/kWh

Privat veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

590,85

32,99

34,93

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

213,95

32,99

34,93

Prisene er inklusive alle avgifter:

 

OBS:

Prisene/tariffen gjelder for alle forbrukerkunder 01.03.2023. Prisene er inkl. full sats på forbruksavgift fra 01.04.2023

 

 

Fastledd

kr/år

Energiledd sommer
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd vinter
(nov-des)
øre/kWh

Privat veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

738,57

41,34

43,28

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

267,44

41,34

43,28

Prisene er inklusive alle avgifter:

 • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
 • Redusert sats forbruksavgift(elavgift) 11,45 øre/kWh i perioden januar til og med mars
 • 25 prosent merverdiavgift (mva)
 • OBS: Fra 1. april 2023 er det full sats på forbruksavgiften, 19,80 øre/kWh inkl. mva

Nettleiepriser næring, kapasitetstariff

Prisene på kapasitetsleddet er delt inn i 10 trinn. Kapasitetsleddet regnes ut fra måned til måned.

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd
kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

149,83

17,864*

11,70

Trinn 2

2-4,99 kW

205,27

17,864

11,70

Trinn 3

5-9,99 kW

294,59

17,864

11,70

Trinn 4

10-14,99 kW

472,00

17,864

11,70

Trinn 5

15-19,99 kW

605,05

17,864

11,70

Trinn 6

20-24,99 kW

734,41

17,864

11,70

Trinn 7

25-49,99 kW

1 101,55

17,864

11,70

Trinn 8

50 – 74,99 kW

1 686,75

17,864

11,70

Trinn 9

75 – 99,99 kW

2 271,95

17,864

11,70

Trinn 10

>100 kW

3 640,71

17,864

11,70

Prisene er inkl. Enova i kapasitetsleddet.

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

*På fakturaene er kun to desimaler synlige

Nettleiepriser næring, effekttariff

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder med et årsforbruk mer enn 100 000kWh. 

Om effekttariffen:

Nettleien avregnes og faktureres månedlig og er sammensatt av:

 • Fastledd (kr/år) – En fast sum per måned
 • Effektledd (kr/ kW) – bestemmes av gjennomsnitt av de tre timene det brukes mest strøm, timene må være på forskjellige dager, per måned (gjelder kunder med lavspentmåling).
 • Energiledd (øre/kWh) – Et beløp per kilowatt time.

Effektledd for høyspentmålte anlegg: For kunder som har høyspentmålt forbruk, er det den timen i måneden det brukes mest strøm som er avregningsgrunnlaget (makstimen).

Det er to effekttrinn i tariffen. For et gjennomsnittlig effektuttak til og med 100 kW vil man betale «effekttrinn 1». Dersom det gjennomsnittlige effektuttaket overstiger 100 kW, betales «effekttrinn 2» for det overskytende.

Eksempel: De tre høyeste timene viser et gjennomsnitt på 115 kW, da betales 100 X effekttrinn 1 + 15 X effekttrinn 2.

 

Effektbasert nettleie næring

2022 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.03.23 jan – des mai – okt nov – apr
Lavspent 5 060,87 3,38 4,84
Effekttrinn 1 (0-100kW) 58,93  –
Effekttrinn 2 (>100kW) 57,24  –
Høyspent måling 16864,25 40,18 1,93 2,90

* ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

 

Nettleiepriser næring, fleksibelt forbruk, effekttariff

Grunnleggende vilkår for «Fleksibelt forbruk», er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel, eller momentant varsel. Ved momentant varsel er det Norgesnett som fjernstyrer utkoblingen. Det er inngått særskilt avtale med kundene som har denne nettleietariffen.

Makstimen, som er avregningsgrunnlaget, for kunder med fleksibelt forbruk, er den timen i måneden det brukes mest strøm.

2022 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.03.23 mai – okt nov – apr mai – okt nov – apr
Fleksibel 1,5t utkobling, lavsp 5 524 ,89 3,38 4,84
Effekttrinn 1 (0-200kW) 15,70 22,96
Effekttrinn 2 (>200kW) 10,88 18,12
Fleksibel, momentan utkobling, lavsp 5 524,89 3,38 4,84
Effekttrinn 1 (0-200kW) 6,04 8,46
Effekttrinn 2 (>200kW) 3,02 4,84
Fleksibel. Momentan utkobling, høysp 16864,25 1,50 1,50 1,93 2,90

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

 

Nettleiepriser – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk, næring

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for umålte, AMS målte og armaturmålte veilysanlegg.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder fra og med 1. mars 2023.

 

Fastledd*
kr/år

Energiledd
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd
(nov-des)
øre/kWh

Næring veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

1 272,68

16,23

17,78

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

971,16

16,23

17,78

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.