Image
Aktuelt

Prisen på nettleien settes ned


Publisert: 18/11/2022

Prisjusteringen gjelder allerede fra 1. desember.

Norgesnett setter ned prisen på nettleien fra 1.desember

Bakgrunnen for prisreduksjonen er ekstra overføring av flaskehalsinntekter fra Statnett. Sammen med andre nettselskap har Norgesnett vært en pådriver for å få en slik ordning på plass.

Da vi i løpet av 2022 har vært nødt til å sette opp prisen på nettleie ved flere anledninger, velger vi nå å handle raskt med en prisreduksjon. Prisreduksjonen vil komme våre kunder til gode allerede fra 1.desember i år.

Våre kunder vil oppleve prisreduksjonen forskjellig basert på forbruk. En husholdning med et årlig forbruk på 20 000 kWh vil merke en reduksjon i nettleien på mellom 1950 og 3000 kroner per år.

«Det har vært krevende å holde nettleien nede på grunn av ekstraordinære høye kostnader til nettap i 2022. Derfor er det hyggelig at vi endelig kan gi våre kunder en gladmelding om prisreduksjon», sier nylig tiltrådt daglig leder for Norgesnett, Vidar Kristoffersen.

Pressmeldingen fra Olje- og energidepartementet kan du lese her.

Fakta om flaskehalsinntekter

 

Nettleiepriser privat, kapasitetstariff

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd

kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

129,94

48,43

38,80

Trinn 2

2-4,99 kW

216,56

48,43

38,80

Trinn 3

5-9,99 kW

356,13

48,43

38,80

Trinn 4

10-14,99 kW

633,33

48,43

38,80

Trinn 5

15-19,99 kW

841,23

48,43

38,80

Trinn 6

20-24,99 kW

1 043,35

48,43

38,80

Trinn 7

25-49,99 kW

1 617,00

48,43

38,80

Trinn 8

50-74,99 kW

2 531,38

48,43

38,80

Trinn 9

75-99,99 kW

3 445,75

48,43

38,80

Trinn 10

>100 kW

5 584,43

48,43

38,80

Prisene er inklusive alle avgifter:

Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh

Avgift på elektrisk kraft (Elavgift) er 19,2625 øre/kWh

25 prosent merverdiavgift (mva)

 

Priseksempel

Med et forbruk på 20 000 kWh per år, vil det med den nye prisen koste:

Kapasitetsledd 1 (0 – 1,99 kW)       Kr 10 667,-   (15,52% prisnedgang, årlig besparelse kr  1 960,-)

Kapasitetsledd 2 (2 – 4,99 kW)       Kr 11 707,-   (16,24% prisnedgang, årlig besparelse kr. 2 270,-)

Kapasitetsledd 3 (5 – 9,99 kW)       Kr 13 382,-   (17,15% prisnedgang, årlig besparelse kr 2 770,-)

Prisene forutsetter at man er i samme kapasitetstrinn hele året og at forbruket fordeles på 70/30 på dag og natt. Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.

Nettleiepriser privat – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for målt og umålt veilys.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

Prisene/tariffen gjelder for alle forbrukerkunder fra og med 1. desember 2022.

 

 

Fastledd

kr/år

Energiledd sommer
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd vinter
(nov-des)
øre/kWh

Privat veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

738,57

45,88

48,30

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

267,44

45,88

48,30

Prisene er inklusive alle avgifter:

  • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh

  • Avgift på elektrisk kraft (Elavgift) er 19,2625 øre/kWh

  • 25 prosent merverdiavgift (mva)

 

Nettleiepriser næring, kapasitetstariff

Prisene på kapasitetsleddet er delt inn i 10 trinn. Kapasitetsleddet regnes ut fra måned til måned.

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd
kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

170,62

22,33

14,63

Trinn 2

2-4,99 kW

239,92

22,33

14,63

Trinn 3

5-9,99 kW

351,57

22,33

14,63

Trinn 4

10-14,99 kW

573,33

22,33

14,63

Trinn 5

15-19,99 kW

739,65

22,33

14,63

Trinn 6

20-24,99 kW

901,35

22,33

14,63

Trinn 7

25-49,99 kW

1 360,27

22,33

14,63

Trinn 8

50 – 74,99 kW

2 091,77

22,33

14,63

Trinn 9

75 – 99,99 kW

2 823,27

22,33

14,63

Trinn 10

>100 kW

4 534,21

22,33

14,63

Prisene er inkl. Enova i kapasitetsleddet.

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

 

Nettleiepriser næring, effekttariff

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder med et årsforbruk mer enn 100 000kWh. 

Om effekttariffen:

Nettleien avregnes og faktureres månedlig og er sammensatt av:

  • Fastledd (kr/år) – En fast sum per måned
  • Effektledd (kr/ kW) – bestemmes av gjennomsnitt av de tre timene det brukes mest strøm, timene må være på forskjellige dager, per måned (gjelder kunder med lavspentmåling).
  • Energiledd (øre/kWh) – Et beløp per kilowatt time.

Effektledd for høyspentmålte anlegg: For kunder som har høyspentmålt forbruk, er det den timen i måneden det brukes mest strøm som er avregningsgrunnlaget (makstimen).

Det er to effekttrinn i tariffen. For et gjennomsnittlig effektuttak til og med 100 kW vil man betale «effekttrinn 1». Dersom det gjennomsnittlige effektuttaket overstiger 100 kW, betales «effekttrinn 2» for det overskytende.

Eksempel: De tre høyeste timene viser et gjennomsnitt på 115 kW, da betales 100 X effekttrinn 1 + 15 X effekttrinn 2.

 

Effektbasert nettleie næring

2022 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.12.22 jan – des mai – okt nov – apr
Lavspent 6 126,00 4,23 6,04
Effekttrinn 1 (0-100kW) 73,66  –
Effekttrinn 2 (>100kW) 71,55  –
Høyspent måling 20880,31 50,22 2,42 3,63

* ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

 

Nettleiepriser næring, fleksibelt forbruk, effekttariff

Grunnleggende vilkår for «Fleksibelt forbruk», er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel, eller momentant varsel. Ved momentant varsel er det Norgesnett som fjernstyrer utkoblingen. Det er inngått særskilt avtale med kundene som har denne nettleietariffen.

Makstimen, som er avregningsgrunnlaget, for kunder med fleksibelt forbruk, er den timen i måneden det brukes mest strøm.

2022 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.12.22 mai – okt nov – apr mai – okt nov – apr
Fleksibel 1,5t utkobling, lavsp 6 706 ,12 4,23 6,04
Effekttrinn 1 (0-200kW) 19,63 28,70
Effekttrinn 2 (>200kW) 13,60 22,65
Fleksibel, momentan utkobling, lavsp 6 706,12 4,23 6,04
Effekttrinn 1 (0-200kW) 7,55 10,58
Effekttrinn 2 (>200kW) 3,77 6,04
Fleksibel. Momentan utkobling, høysp 20880,31 1,87 1,87 2,42 3,63

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.

 

Nettleiepriser – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk, næring

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for umålte, AMS målte og armaturmålte veilysanlegg.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder fra og med 1. desember 2022.

 

Fastledd*
kr/år

Energiledd
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd
(nov-des)
øre/kWh

Næring veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

1 390,85

20,29

22,23

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

1 013,95

20,29

22,23

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive elavgift og MVA.