Image
Aktuelt

Mest effektive nettselskap


Publisert: 20/12/2023

Norgesnett er ifølge NVE landets mest effektive nettselskap.

Ifølge NVE er Norgesnett langt mer effektiv enn andre nettselskap, og slår NVEs forventning til lønnsomme nettselskap med 14 prosent. «Med lokalt forankrede løsninger har vi økt effektiviteten, noe som er verdifullt for både våre kunder og eiere», sier administrerende direktør i Norgesnett Vidar Kristoffersen.

Nettselskaper er ansvarlige for å levere strøm til kundene sine på en sikker, pålitelig og kostnadseffektiv måte. Dette er strengt regulert fra myndighetenes side. For å forsikre seg om at alle nettselskaper alltid strever etter å levere høyest mulig kvalitet til en lavest mulig pris for nettkundene, måles selskapenes effektivitet opp mot hverandre.

Effektivitetsmålingen er så grunnlag for å bestemme hvor stor andel av kostnadene nettselskapet kan få dekket gjennom nettleien. Kun 100 prosent effektive selskaper får dekket alle kostnadene sine, kun de aller mest effektive kan også levere inntekter tilbake til eierne og bygge den kapitalen som trengs for rimelig finansiering av nye prosjekter og enda bedre tilbud til kundene.


I REGULERINGSMYNDIGHETENS VARSEL OM INNTEKTSRAMMEN FOR 2024 KAN MAN LESE AT NORGESNETT NÅ ER NORGES MEST EFFEKTIVE NETTSELSKAP, MED EN SCORE PÅ 114 PROSENT. DETTE ER SVÆRT GODT NYTT FOR SELSKAPET, FOR VÅRE NETTKUNDER OG VÅRE EIERE


«Nøkkelen til vår økte effektivitet er hardt, målrettet arbeid med å redusere kostnader, minimere tap av energi i nettet og proaktive vedlikeholdstiltak for å redusere strømavbrudd.», sier Kristoffersen. NVEs måling er basert på tall fra 2022, og Kristoffersen understreker selskapets kontinuerlige innsats for å drive kostnadseffektivt og støtte overgangen til fornybar energi. Et eksempel på dette er levering av nettilknytningen av Gyproc-anlegget på Øra i Fredrikstad i 2022. Her har overgangen fra fossil energi til fornybar elektrisitet resultert i en 10 % reduksjon i CO2-utslippene i Fredrikstad, og sikret lokale arbeidsplasser for fremtiden.

«Samtidig jobber vi aktivt for å sikre mer energi og nettkapasitet i våre nettområder, med mål om at alle industribedriftene her som ønsker det kan starte sin overgang til fornybar energi», sier han. Han påpeker at jobben selskapet må gjøre forutsetter et tett samarbeid med Elvia, de som eier og driver regionalnettet og energimyndigheten.

«Med en effektivitet på godt over 100 prosent er Norgesnett godt rustet til oppgaven. Overskudd gir oss muligheter til nye utbygginger, og å levere fornybar-løsninger til lavest mulig kostnader for kundene», sier Kristoffersen.

Les mer om dette her