Image
Aktuelt

Linjebefaring med drone i Askøy


Publisert: 15/09/2022

I perioden 19. september – 24. september vil Norgesnett utføre linjebefaring med drone på Askøy – og noe støy må påberegnes

Som en del av et systematisk og nødvendig vedlikehold av forsyningsnettet vil Norgesnett befare høyspente luftledningsnettet med drone i Askøy kommune.

Dette er en sluttføring av toppkontroll som ble foretatt i våres. Det som ikke var tilgjengelig med helikopter blir nå befart med drone.

Det vil være værforbehold om befaringen lar seg gjennomføre

Befaringen vil foregå i lav høyde ca. 10-20 meter og vil kunne medføre en del støy. Dronepiloten vil måtte bevege seg rundt på private eiendommer.

Norgesnett beklager den ulempe dette vil medføre for den enkelte.

Befaring

Befaringene gjennomføres for å ivareta god og stabil strømforsyning.

Dette er en enklere tilstandskontroll som skal sikre at de viktigste driftsfunksjoner er intakte og at ikke anlegget er til fare for liv og helse. Det må bemerkes at kontrollen kan utføres ved hjelp av helikopter/droner, og da gjerne i sammenheng med toppkontroll. Det henvises til REN blad 8070 Regional- og distribusjonsnett luft- Vedlikehold– Toppkontroll ved hjelp av helikopter/droner – spesifikasjon.