Image
Aktuelt

La hovedsikringen stå på!


Publisert: 07/10/2022

Ønsker du å skru av strømtilførselen til hytta når du forlater den etter besøket? Skru av kurssikringene og la hovedsikringen være! 

Høstefeien er snart ferdig for noen og andre begynner denne uken, vi har en klar oppfordring til dere!

Ønsker du å skru av strømtilførselen til hytta når du forlater den etter besøket? Skru av kurssikringene og la hovedsikringen være! 

Vi overvåker strømnettet og når hovedsikringen skrus av mister vi kontakt med måleren og vi får et varsel om at noe er feil.  

Vi setter da i gang arbeid med å utrede feilen. Målere vi ikke har kontakt med blir også beregnet (stipulert) og fakturert basert på historiske data. 

Har vi derimot kontakt med måleren, blir det overført 0-verdier på forbruket! 

En del kunder har henvendt seg til oss og spurt om hvorfor de får faktura på forbruk når strømmen ikke er på. Og forklaringen er altså at dette er et stipulert forbruk fordi vi har mistet kontakten med måleren. 

Om du er redd for brannsikkerhet så starter de fleste branner i forbruksutstyr, om du har slått av alle kurssikringene går det ikke noen strøm og det finnes ingen mulighet for varmegang eller jordfeil om du ikke har noe forbruk. 

Takk for at du lar hovedsikringen stå på, bra for oss og bra for deg!