Image
Aktuelt

Har du lastet ned nyeste versjon av vår app?


Publisert: 14/11/2023

Utforsk den nyeste appversjonen vår! Få full oversikt over kundeforhold, strømstøtte, fakturaer, nyheter, og strømbrudd.

Versjon 2.1 av vår app er nå lansert! Få full oversikt over forbruk, strømstøtte, nettleien din, fakturaer, strømbrudd eller meld inn farlig forhold du har oppdaget i strømnettet!

Den nye versjonen har en rekke forbedringer og utvidelser fra den første versjonen som ble lansert ved påsketider i år. Appen har mye av den samme funksjonaliteten som på Mine sider. Mine sider er likevel nyttig og har en del skjemaer, informasjon og rapporter fra eventuelle tilsyn.

Versjonen som ble lansert i april var kun for husholdningskunder, men nå kan alle kundegruppene til Norgesnett bruke appen. Det vil si både private, næringslivet og sameier/borettslag. Vi støtter nå også visning av alle nettleiepriser også for plusskundene og de som har produksjon. Private kunder kan logge inn med BankID, SMS eller e-post. Alle andre kunder må logge inn med registrert e-postadresse eller mobilnummer. Ved bruk av annet enn BankID vil man få en engangskode på e-post eller SMS som brukes videre i innloggingsprosessen.

Appen er tilgjengelig på både Android og iOS via Google Play eller App Store.

Last ned eller oppdatert appen her for Apple eller her for Android. Hvis du har satt opp automatisk oppdatering av apper og du allerede har lastet den ned så vil det skje automatisk.

Les mer og få svar på dine spørsmål her

Følgende er endret i versjon 2.1

 • Kunden kan nå se estimert totaltregning under prøveavregning. Dvs vi estimerer strømprisene med spotpris uten påslag.
 • Kunden kan nå sammenligne forbruk mot forrige års forbruk. Brukeren kan nå sammenligne hvilken som helst periode med samme periode et år tidligere. Så nå er det mye enklere å se om man bruker mer strøm enn tilsvarende periode forrige år.
 • Kunden kan nå sammenligne produksjon mot forrige års produksjon. Brukeren kan nå sammenligne hvilken som helst periode med samme periode et år tidligere. Så nå er det mye enklere å se om man produkserer mer eller mindrestrøm enn tilsvarende periode forrige år.

Følgende er endret i versjon 2.0

 • Alle kundegrupper kan nå bruke appen. Både privat, næring og sameier/borettslag. Næring og sameier må logge inn med epost eller sms.
 • Brukeren får beskjed om at han/hun ikke er kunde når man har logget inn.
 • Kunden kan skifte mellom sine anlegg/målere på fakturafanen.
 • Beregning av ditt kapasitetsledd har blitt utvides og byttet navn til «Prøveavregning».
 • Kunden kan skifte mellom sine anlegg/målere på siden for «Prøveavregning».
 • Kunden kan skifte mellom sine anlegg/målere på siden for «Dine forbrukstopper»
 • Nettleiepriser hentes dynamisk fra våre systemer.
 • Fakturadetaljer vises nå riktig og slik som angitt på fakturaen.
 • Kunden har nå mulighet til å se alle sine anlegg/målepunkt eller anlegg kunden har fullmakt til å se.
 • Prisen for kapasitetsledd vises nå på nettleiesiden
 • Siden for «Dine forbrukstopper» er endret.
 • Trinnene i kapasitetstrappen vises nå likt som det gjøres på nettsidene.
 • Plusskunder ser nå produksjonsdata.
 • Kundene slippe nå å logge inn med BankID hver gang.
 • Forbruksgrafen viser bedre starttidspunkt for forbruket og den er enklere å navigere i.
 • Funksjonalitet for prøveavregning som viser forbruk og estimert nettleie pr dato.
 • Støtte for innlogging via sms og engangskode.
 • Støtte for innlogging via epost og engangskode.
 • Innloggingsbilde er nå på norsk.
 • Det er nå mulig å se alle sine fakturaer eller fakturaer kunden har fullmakt til å se.
 • Kunden får sett timesbasert strømstøtte.
 • Kunden får sett spotprisene på strøm i appen
 • Appen viser beløp istedenfor antall kWh på fakturaoversikten.
 • Diverse småfeil er nå rettet.

Norgesnett vil fortsette å videreutvikle appen, og nye funksjoner vil lanseres i senere versjoner.