Image
Aktuelt

Helikopter-befaring i Fredrikstad og Hvaler


Publisert: 09/08/2022

I perioden 15. august – 20. august vil vi fly med helikopter over Fredrikstad og Hvaler for befaring av strømmaster – og noe støy må påberegnes

Som en del av et systematisk og nødvendig vedlikehold av forsyningsnettet vil Norgesnett befare høyspente luftledningsnettet med helikopter i Fredrikstad og Hvaler.

Befaringen vil foregå i lav høyde ca. 20 meter og vil kunne medføre en del støy. Norgesnett beklager den ulempe dette vil medføre for den enkelte.

Befaring

Befaringene gjennomføres for å ivareta god og stabil strømforsyning.

Dette er en enklere tilstandskontroll som skal sikre at de viktigste driftsfunksjoner er intakte og at ikke anlegget er til fare for liv og helse. Det må bemerkes at kontrollen kan utføres ved hjelp av helikopter/droner, og da gjerne i sammenheng med toppkontroll. Det henvises til REN blad 8070 Regional- og distribusjonsnett luft- Vedlikehold– Toppkontroll ved hjelp av helikopter/droner – spesifikasjon.