Image
Aktuelt

Har du jordfeil?


Publisert: 18/04/2023

Visste du at du kan bruke AMS måleren til å kontrollere om du har jordfeil?

Jordfeil er en lekkasje av strøm som fører til at strømmen ledes til deler av det elektriske anlegget hvor det ikke skal være spenning. Dette kan skje når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordede anleggsdeler eller i direkte kontakt med en jordleder. Jordfeil kan oppstå i ulike apparater og anlegg, som for eksempel i varmtvannsberederen, kaffetrakteren eller hårføneren. Det kan også oppstå når en spiker eller skrue treffer en ledning.

Jordfeil kan være farlig og føre til livsfarlige støt eller brann, både hos deg og i andre elektriske anlegg i nabolaget ditt. Derfor er det viktig å utbedre jordfeil så raskt som mulig. I nyere elektriske anlegg finnes det en jordfeilbryter som slår ut i sikringsskapet ved jordfeil. Denne bryteren sørger for å kutte strømmen og dermed forhindre farlige situasjoner. Men mange eldre sikringsskap har ingen jordfeilbryter, og jordfeilbrytere må testes årlig for å sikre at de fungerer som de skal.

Heldigvis kan du enkelt kontrollere om du har jordfeil ved å bruke AMS måleren din. AMS måleren er en smart strømmåler som monteres av nettleverandøren og som kan gi deg detaljert informasjon om ditt strømforbruk og strømproduksjon. De fleste av våre AMS målere har også en funksjon som gjør det mulig å måle jordfeil i ditt elektriske anlegg.

Les mer og følg instruksjonene i vårt selvhjelpsblad